2017 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1835.47
(z prawami autorskimi)

1726.552
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2017 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1835.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1726.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2017 zł
Podstawa opodatkowania 1008.5 zł
Koszty uzyskania 1008.5 zł
Podatek do US 18% 181.53 zł
Kwota netto (na rękę) 1835.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2017 zł
Podstawa opodatkowania 403.4 zł
Koszty uzyskania 1613.6 zł
Podatek do US 18% 290.448 zł
Kwota netto (na rękę) 1726.552 zł

    Frazy powiązane:

  • umowa zlecenie 13 brutto ile na rękę 2017
  • umowa o dzielo 13 brutto ile to netto 2017