Wydawanie świadectw energetycznych dla nieruchomości może odbywać się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Obydwa formaty służą temu samemu celowi, jakim jest dostarczanie informacji na temat charakterystyki energetycznej nieruchomości, ale różnią się pod względem dostawy, dostępności i wygody. Jakie świadectwo energetyczne warto wybrać?

 

Papierowe świadectwo energetyczne

Tradycyjny papierowy certyfikat energetyczny to dokument fizyczny wydrukowany na papierze.

 

Takie świadectwo energetyczne może być przekazywane właścicielom, kupującym lub najemcom nieruchomości podczas transakcji dotyczących nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą potrzebować zachować fizyczną kopię w swojej dokumentacji.

 

Z kolei udostępnianie certyfikatów papierowych może wiązać się z wysłaniem dokumentu pocztą, kurierem lub fizycznym dostarczeniem.

 

Elektroniczne świadectwo energetyczne

Elektroniczne świadectwa energii to dokumenty cyfrowe, często w formacie PDF lub innych formatach elektronicznych.

 

Certyfikaty elektroniczne można łatwo dystrybuować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platform internetowych. Właściciele nieruchomości mogą przechowywać certyfikaty elektroniczne w formie cyfrowej, co zmniejsza potrzebę ich fizycznego składowania i zmniejsza ryzyko ich zniszczenia.

 

Elektroniczne świadectwo energetyczne - https://energov.pl/ to dokument łatwo dostępny, który można udostępniać i przeglądać na różnych urządzeniach.

 

Należy pamiętać o tym, że świadectwo energetyczne w formacie elektronicznym powinno być opatrzone numerem znajdującym się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, a także podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby, która uprawniona jest do wystawienia dokumentu.

 

Jakie świadectwo energetyczne wybrać?

Wybór pomiędzy certyfikatami papierowymi i elektronicznymi zależy głównie od preferencji zainteresowanych stron. Wiele osób decyduje się na formaty elektroniczne, aby usprawnić procesy, ograniczyć formalności i zwiększyć dostępność tego typu dokumentacji.

 

Zalety certyfikatów elektronicznych:

  • Wygoda – elektroniczne świadectwo energetyczne można szybko dostarczyć i uzyskać do niego dostęp, co czyni go wygodną opcją w przypadku transakcji nieruchomości.

  • Oszczędności – dystrybucja elektroniczna eliminuje koszty drukowania i wysyłki związane z certyfikatami papierowymi.

  • Dostępność – świadectwa elektroniczne można łatwo udostępniać, przechowywać i uzyskać do nich dostęp na różnych urządzeniach.

  • Wpływ na środowisko – dokumenty cyfrowe przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia papieru.