Poradniki Podatki, kadry i płace, zatrudnienie, umowy, kredyty

Umowa o pracę - korzystna forma zatrudnienia

Rodzaj zawartej umowy między pracodawcą a pracownikiem, determinuje prawa i obowiązki zatrudnionego, w znacznym stopniu wpływając na warunki pracy, stabilność zatrudnienia i przysługujące przywileje. [...]

Umowa firma - firma

Popularnie zwana umową typu firma-firma, stanowi nawiązanie umowy o współpracę między przedsiębiorstwami lub przedsiębiorcami. Może być rozpoczęta, kiedy obydwie strony owej współpracy, są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. [...]

Umowa zlecenie - na czym polega

Często praktykowanym sposobem zawierania stosunku zatrudnienia z nowymi pracownikami jest tzw. umowa cywilnoprawna, czyli umowa zlecenie. Regulacje między stronami przy tego typu zatrudnieniu kodyfikuje Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy, jak w przypadku umów o pracę. [...]

Umowa o dzieło - umową rezultatu

W przypadku, gdy do wykonania jest jednorazowe, konkretne zlecenie zakończone pewnym rezultatem, z góry doprecyzowanym efektem końcowym, między zlecającym a przyjmującym zlecenie, zawierana jest tzw. umowa o dzieło, która stanowi rodzaj umowy cywilnoprawnej, a więc regulowanej Kodeksem Cywilnym. [...]

Jak napisać podanie o pracę?

Szukasz nowej pracy i nie wiesz jak wywrzeć dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy? Napisz poprawne podanie o pracę, korzystając z naszych rad. [...]

Preferencyjne składki ZUS 2016

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2016 roku wzrosła z z 1750 zł brutto do 1850 zł brutto. Preferencyjne składki ZUS w 2016 ulegną zatem zmianie. [...]

Składki ZUS od umów zlecenie - zmiany przepisów od 2016

Podstawowym problemem tak zwanych umów zlecenie była niemożność ich prawidłowego oskładkowania na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, powstały przepisy, które od 1 stycznia 2016 roku sytuację tę zmieniły. [...]

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2016 roku

Każdy przedsiębiorca, z racji prowadzenia działalności gospodarczej (niezależnie od jej charakteru, ani liczby zatrudnianych w jej ramach pracowników), zobowiązany jest do spełnienia wielu ciążących na nim obowiązków o charakterze finansowym. Ich niedopełnienie prowadzić może bowiem miedzy innymi do nałożenia przez odpowiednie organy państwowe dotkliwych kar finansowych. Jedną z podstawowych czynności obligatoryjnych przedsiębiorcy jest opłacanie składek do Zakładu [...]

Dni wolne 2016 - Czas pracy w roku 2016

To, ile godzin tygodniowo spędzimy w naszym miejscu zatrudnienia określają szczegółowe przepisy kodeku pracy. Obecnie obowiązujące normy wskazują, iż maksymalnie w ciągu dnia możemy spędzić 8 godzin w pracy, a przeciętny tydzień pracy wynosi 5 dni. Wszystko to sprawia, że w każdym tygodniu na nasze obowiązki pracownicze poświęcamy średnio 40 godzin, co w rozliczeniu rocznym daje około 2 tysiące godzin. Oczywiście powyższe wyliczenia dotyczą jedynie sytuacji [...]

Jak zarobić na lokacie bankowej jak najwięcej?

Lokaty bankowe kuszą atrakcyjnym oprocentowaniem, chociaż stopy procentowe nie są zbyt wysokie. Banki, walcząc o klientów, starają się oferować coraz to lepsze propozycje, ale jak znaleźć dla siebie te najciekawsze i zarobić jak najwięcej? [...]

Jak założyć działalność gospodarczą?

Zakładanie działalności może przysporzyć niektórym pewne trudności. Własny biznes wymaga pełni zaangażowania czasu, energii i sił, a początkowe formalności mogą wydawać się nie do przejścia.Krok po kroku podpowiemy Państwu, jak założyć działalność gospodarczą, w sposób prosty i nieprzysparzający problemów. [...]

Urlop ojcowski

Młodzi ojcowie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego jakiego rodzaju prawa urlopowe przysługują im, w związku z tym, iż na świecie pojawiło się czy też dopiero pojawi się ich dziecko. Warto zatem zasięgnąć nieco wiedzy, by następnie z niej skorzystać! [...]

Jaka pensja na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby lub innych problemów zdrowotnych przez określony czas nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych. [...]

Jaka pensja na stażu?

Odbycie stażu w firmie lub instytucji działającej w interesującej nas branży jest doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego i bardzo często otwiera drogę do dalszej kariery. [...]