3500 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

2505.34
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3500 = 341.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3500 = 52.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3500 = 85.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 479.85 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3500 - 479.85 = 3020.15 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3020.15 * 9% = 271.81 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3020.15 * 7,75% = 234.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 479.85 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3500 zł - 479.85 zł - 111.25 zł = 2909 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2909 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2909 * 18%) - 46,33 zł = 477.29 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 477.29 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3020.15 * 7,75 % = 234.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2909 zł - 234.06 zł = 243 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 479.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 271.81 zł

  Zaliczka na podatek - 243 zł

  Wynagrodzenie netto: 3500 zł - 479.85 zł - 271.81 zł -243 zł = 2505.34 zł


  Frazy powiązane:

 • 3500 brutto ile to netto 2015
 • 3500 brutto ile to netto
 • 3500 brutto
 • 3500 brutto ile to netto 2017
 • 3500 brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/3500/
 • 3500 netto ile to brutto 2016
 • brutto
 • 3500
 • 3500 ile to netto
 • 3500 zł brutto ile to netto
 • 3500 brutto ile to netto 2018
 • 3500 netto ile to brutto 2015
 • 3500 netto
 • 3500 brutto to ile netto
 • 3 500 brutto ile to netto
 • 3500brutto ile to netto
 • pensja 3500 brutto ile to netto
 • brutto 3500 ile netto
 • 3500 brutto ile na reke

Najciekawsze: