13400 zł brutto, ile to netto?

 

9515.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1307.84 zł
Składka rentowa 201 zł
Składka chorobowa 328.3 zł
Składka zdrowotna 1040.66 zł
Zaliczka na podatek 1007 zł

9753.32 zł
netto (na rękę)

11578 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1307.84 zł
Składka rentowa 201 zł
Składka chorobowa 328.3 zł
Składka zdrowotna 1040.66 zł
Zaliczka na podatek 768.88zł

11577.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1822.4 zł

10894 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2506 zł

Umowa o pracę

9515.2
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 13400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 13400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 13400 = 1307.84 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 13400 = 201 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 13400 = 328.3 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1837.14 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 13400 - 1837.14 = 11562.86 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 11562.86 * 9% = 1040.66 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 11562.86 * 7,75% = 896.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 13400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1837.14 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 13400 zł - 1837.14 zł - 111.25 zł = 11452 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 11452 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (11452 * 7%) - 46,33 zł = 1903.08 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1903.08 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 11562.86 * 7,75 % = 896.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 11452 zł - 896.12 zł = 1007 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 13400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1837.14 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1040.66 zł

  Zaliczka na podatek - 1007 zł

  Wynagrodzenie netto: 13400 zł - 1837.14 zł - 1040.66 zł -1007 zł = 9515.2 zł

Umowa zlecenie

9753.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1307.84 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 201 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 328.3 zł
Razem składki ZUS 1837.14 zł
Koszty uzyskania 20% 2312.572 zł
Podstawa opodatkowania 9250 zł
Zaliczka na podatek 768.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 896.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1040.66 zł
Kwota netto (na rękę) 9753.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 11578 zł

Umowa o dzieło

11577.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 13400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 12261 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11577.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 13400 zł
Podstawa opodatkowania 6700 zł
Koszty uzyskania 6700 zł
Podatek do US 17% 1139 zł
Kwota netto (na rękę) 12261 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 13400 zł
Podstawa opodatkowania 2680 zł
Koszty uzyskania 10720 zł
Podatek do US 17% 1822.4 zł
Kwota netto (na rękę) 11577.6 zł

Umowa B2B

10894
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 13400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 10894 Sprawdzenie działania: 10894 netto * 23% = 2506 (to nasza kwota VAT) 10894 netto + 2506 VAT = 13400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 13400 zł
Podatek VAT 23 % 2506
Kwota netto 10894 zł

  Frazy powiązane:

 • 13400 brutto
 • 13400 zł
 • https://netto-brutto.eu/brutto/13400
 • 13400 netto