5000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

3550.19
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5000 = 488 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5000 = 75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5000 = 122.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 685.5 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5000 - 685.5 = 4314.5 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4314.5 * 9% = 388.31 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4314.5 * 7,75% = 334.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 685.5 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5000 zł - 685.5 zł - 111.25 zł = 4203 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4203 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4203 * 18%) - 46,33 zł = 710.21 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 710.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4314.5 * 7,75 % = 334.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4203 zł - 334.37 zł = 376 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 685.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 388.31 zł

  Zaliczka na podatek - 376 zł

  Wynagrodzenie netto: 5000 zł - 685.5 zł - 388.31 zł -376 zł = 3550.19 zł


  Frazy powiązane:

 • 5000 brutto ile to netto 2017
 • 5000 brutto ile to netto
 • 5000 brutto ile to netto 2016
 • 5000 brutto
 • 5000 brutto ile netto
 • 5000 netto ile to brutto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/5000/
 • 5 tys brutto ile to netto
 • 5000 ile to netto
 • 5000 zl brutto ile to netto
 • 5000 netto
 • 5000
 • 5000 netto ile to brutto 2015
 • 5000brutto ile to netto
 • 5000 zł brutto ile to netto
 • składka zus od 5000 brutto
 • zus od 5000 brutto
 • 5000 brutto netto
 • 5 000 brutto ile to netto
 • 5000 brutto ile to kasy

Najciekawsze: