5000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

3550.19
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

  • Posłużymy się przykładem:

    Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto.
    Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

  • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

    Wynagrodzenie brutto to: 5000 zł
  • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

    Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
    • składka emerytalna: 9,76% * 5000 = 488 zł
    • składka rentowa: 1,5% * 5000 = 75 zł
    • składka chorobowa: 2,45% * 5000 = 122.5 zł
    Razem składki na ZUS wynoszą: 685.5 zł
  • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

    Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5000 - 685.5 = 4314.5 zł

    Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

    Składka zdrowotna w całości: 4314.5 * 9% = 388.31 zł

    Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4314.5 * 7,75% = 334.37 zł

  • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

    Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

    Wynagrodzenie brutto: 5000 zł

    Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 685.5 zł

    Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

    Podstawa opodatkowania: 5000 zł - 685.5 zł - 111.25 zł = 4203 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4203 zł

    Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

    Podatek należny: (4203 * 18%) - 46,33 zł = 710.21 zł

    Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

    Podatek należny 710.21 zł

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4314.5 * 7,75 % = 334.37 zł

    Zaliczka na podatek dochodowy - 4203 zł - 334.37 zł = 376 zł (po zaokrągleniu)

  • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

    Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

    Wynagrodzenie brutto - 5000 zł

    Składki na ubezpieczenia społeczne - 685.5 zł

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 388.31 zł

    Zaliczka na podatek - 376 zł

    Wynagrodzenie netto: 5000 zł - 685.5 zł - 388.31 zł -376 zł = 3550.19 zł


    Frazy powiązane:

  • 5000 brutto ile to netto 2017
  • 5000 brutto ile to netto
  • 5000 brutto ile to netto 2016
  • 5000 brutto
  • 5000 netto ile to brutto 2016
  • http://netto-brutto eu/brutto/5000/
  • 5 tys brutto ile to netto
  • 5000 brutto ile netto
  • 5000 ile to netto
  • 5000 netto
  • 5000
  • 5000 netto ile to brutto 2015
  • 5000brutto ile to netto
  • 5000 zł brutto ile to netto
  • składka zus od 5000 brutto
  • zus od 5000 brutto
  • 5000 brutto netto
  • 5 000 brutto ile to netto
  • 5000 zl brutto ile to netto
  • 5000 brutto ile to kasy