5000 zł brutto, ile to netto?

 

3590.19 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 488 zł
Składka rentowa 75 zł
Składka chorobowa 122.5 zł
Składka zdrowotna 388.31 zł
Zaliczka na podatek 336 zł

3639.56 zł
netto (na rękę)

4320 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 488 zł
Składka rentowa 75 zł
Składka chorobowa 122.5 zł
Składka zdrowotna 388.31 zł
Zaliczka na podatek 286.63zł

4320 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 680 zł

4065 zł
netto (na rękę)VAT 23% 935 zł

Umowa o pracę

3590.19
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5000 = 488 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5000 = 75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5000 = 122.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 685.5 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5000 - 685.5 = 4314.5 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4314.5 * 9% = 388.31 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4314.5 * 7,75% = 334.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 685.5 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5000 zł - 685.5 zł - 111.25 zł = 4203 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4203 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4203 * 7%) - 46,33 zł = 670.75 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 670.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4314.5 * 7,75 % = 334.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4203 zł - 334.37 zł = 336 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 685.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 388.31 zł

  Zaliczka na podatek - 336 zł

  Wynagrodzenie netto: 5000 zł - 685.5 zł - 388.31 zł -336 zł = 3590.19 zł

Umowa zlecenie

3639.56
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 488 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 75 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 122.5 zł
Razem składki ZUS 685.5 zł
Koszty uzyskania 20% 862.9 zł
Podstawa opodatkowania 3452 zł
Zaliczka na podatek 286.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 334.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 388.31 zł
Kwota netto (na rękę) 3639.56 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4320 zł

Umowa o dzieło

4320
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4575 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4320 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5000 zł
Podstawa opodatkowania 2500 zł
Koszty uzyskania 2500 zł
Podatek do US 17% 425 zł
Kwota netto (na rękę) 4575 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5000 zł
Podstawa opodatkowania 1000 zł
Koszty uzyskania 4000 zł
Podatek do US 17% 680 zł
Kwota netto (na rękę) 4320 zł

Umowa B2B

4065
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4065 Sprawdzenie działania: 4065 netto * 23% = 935 (to nasza kwota VAT) 4065 netto + 935 VAT = 5000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5000 zł
Podatek VAT 23 % 935
Kwota netto 4065 zł

  Frazy powiązane:

 • 5000 brutto ile to netto
 • 5000 brutto ile to netto 2017
 • 5000 brutto ile to netto 2016
 • 5000 brutto
 • 5000 brutto ile netto
 • 5000 netto ile to brutto 2016
 • 5 tys brutto ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/5000
 • http://netto-brutto eu/brutto/5000/
 • 5000 zl brutto ile to netto
 • 5000 ile to netto
 • 5000 netto
 • 5000brutto ile to netto
 • 5000 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 5000
 • 5000 netto ile to brutto 2015
 • 5000 tys brutto ile to netto
 • 5000 brutto netto
 • ile netto 5000 brutto
 • 5000 brutto ile netto 2019