Bez względu na wysokość odsetek wygenerowanych na lokatach i kontach oszczędnościowych, zawsze jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. To tzw. podatek Belki, który banki pobierają i przesyłają do Urzędu Skarbowego automatycznie od każdego klienta. Natomiast pozostała część odsetek zostaje zaksięgowana na koncie klienta. Jak jest wysokość podatku i czy zawsze trzeba go płacić?

Co trzeba wiedzieć o podatku od odsetek na lokatach i kontach oszczędnościowych

Podatek od odsetek na lokatach oraz kontach oszczędnościowych, nazywany jest podatkiem Belki. Nazwa pochodzi od nazwiska ówczesnego premiera finansów, czyli Marka Belki. Został wprowadzony 1 stycznia 2002 r., a od tego czasu oszczędzanie na lokatach stało się mniej opłacalne. Natomiast klienci banków nie muszą samodzielnie rozliczać się z fiskusem z tytułu wygenerowanych odsetek, ponieważ podatek zostaje automatycznie pobrany przez bank. W początkowym etapie, celem wprowadzenia ustawy było pobieranie podatku wyłącznie z lokat bankowych oraz depozytów. Jego wysokość wynosiła, aż 20%, natomiast w 2004 roku został obniżony do poziomu 19%. Jednak zostały nim objęte również zyski kapitałowe, pochodzące z innych źródeł. Obecnie do płacenia podatku Belki pobierany jest w przypadku:

  • odsetek od lokat i wszelkich wkładów oszczędnościowych
  • odsetek od papierów wartościowych
  • odsetek od pożyczek
  • przychodów z funduszy kapitałowych
  • dywidend, wypłacanych przez spółki akcjonariuszom
  • przychodów z pracowniczych funduszy emerytalnych

W większości przypadków podatek Belki nie obejmuje Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ale istnieją pewne wyjątki. Osoby, które zgromadzą kapitał na emeryturę w ramach IKE i wypłacą go przed terminem zwolnienia z podatku, muszą zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Jak banki pomagały omijać płacenia podatku Belki?

Kilkanaście lat temu, banki i instytucje finansowe chcąc przyciągnąć klientów i zachęcić ich do zakładania lokat, wprowadziły do oferty tzw. lokaty antybelkowe lub lokaty antypodatkowe. Ich posiadacze nie musieli odprowadzać z tytułu wygenerowanych odsetek podatku Belki. Popularne stały się także lokaty bankowe opakowane w polisę ubezpieczeniową (polisolokaty). Był to sposób na omijanie płacenia daniny dla fiskusa, zgodnie z przepisami skarbowymi. Banki wprowadziły do oferty jednodniowe lokaty, na których wygenerowane odsetki były niższe niż 2,50 zł. Natomiast kwota 49 groszy była zaokrąglana w dół - do zera. Podatek naliczony od dwóch złotych nie przekraczał 50 gr, więc Urząd Skarbowy nie mógł go pobrać. Takie lokaty były zakładane i likwidowane każdego dnia przez wiele tygodni. Klienci musieli tylko przestrzegać zasady, by suma zasilająca konto, nie przekraczała limitu ustalonego przez bank.

Ile dokładnie wynosi podatek od odsetek na lokatach oraz kontach oszczędnościowych?

Z uwagi na prawne omijanie podatku Belki, ustawa została zmieniona. Dlatego obecnie nie ma możliwości jego niepłacenia, a wysokość zawsze wynosi 19% od wartości wygenerowanych odsetek. Natomiast wielkość wypracowanego zysku nie ma dla fiskusa znaczenia. Podatek zostaje pobrany i odprowadzony przez bank automatycznie. Takie rozwiązanie jest wygodne dla podatników, ponieważ nie muszą samodzielnie rozliczać się z fiskusem. Obecnie lokaty bankowe są nadal uważane za najbezpieczniejszą metodę oszczędzania pieniędzy. Na rynku istnieje wiele ofert, dlatego warto wybrać najbardziej opłacalną.

Jak wybrać najkorzystniejszą lokatę bankową?

Wybierając lokatę bankową, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników, do których należą:

  • Długość okresu lokaty – przez jaki okres należy przechowywać środki finansowe na lokacie, aby zostały naliczone odsetki
  • Tryb kapitalizacji odsetek – jak często odsetki są dopisywane do kwoty kapitału lokaty: dzienne, tygodniowe, miesięczne, itd.
  • Metoda obliczania odsetek – odsetki proste są naliczane proporcjonalnie do długości okresu oprocentowania i nie podlegają kapitalizacji. Procent składany polega na tym, że odsetki za dany okres oprocentowania, zostają doliczone do wkładu (podlegają kapitalizacji). W ten sposób „składają się” na zysk wypracowywany w kolejnym okresie. Im częstsza kapitalizacja, tym większy zysk. Dyskonto to sposób obliczania wartości obecnej kapitału, na podstawie jego szacowanej wartości przyszłości.
  • Możliwość odnowienia lokaty na tych samych warunkach po zakończeniu okresu deponowania środków.

Aktualny ranking i porównania ofert banków wraz z porównaniem warunków i wyliczeniem należnych odsetek oraz podatku, znajdziesz w wyszukiwarce lokat i kont oszczędnościowych FINATIN.

Płacenie podatku od odsetek na lokatach obecnie jest konieczne i nie ma możliwości jego ominięcia zgodnie z prawem. Dlatego chcąc oszczędzać pieniądze, warto wybrać lokatę lub konto oszczędnościowe, które wygeneruje największą wartość odsetek.