33000 zł brutto, ile to netto?

 

23341.89 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 3220.8 zł
Składka rentowa 495 zł
Składka chorobowa 808.5 zł
Składka zdrowotna 2562.81 zł
Zaliczka na podatek 2571 zł

24018.76 zł
netto (na rękę)

28512 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 3220.8 zł
Składka rentowa 495 zł
Składka chorobowa 808.5 zł
Składka zdrowotna 2562.81 zł
Zaliczka na podatek 1894.13zł

28512 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 4488 zł

26829 zł
netto (na rękę)VAT 23% 6171 zł

Umowa o pracę

23341.89
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 33000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 33000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 33000 = 3220.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 33000 = 495 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 33000 = 808.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 4524.3 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 33000 - 4524.3 = 28475.7 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 28475.7 * 9% = 2562.81 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 28475.7 * 7,75% = 2206.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 33000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 4524.3 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 33000 zł - 4524.3 zł - 111.25 zł = 28364 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 28364 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (28364 * 7%) - 46,33 zł = 4778.12 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 4778.12 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 28475.7 * 7,75 % = 2206.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 28364 zł - 2206.87 zł = 2571 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 33000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 4524.3 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2562.81 zł

  Zaliczka na podatek - 2571 zł

  Wynagrodzenie netto: 33000 zł - 4524.3 zł - 2562.81 zł -2571 zł = 23341.89 zł

Umowa zlecenie

24018.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 3220.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 495 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 808.5 zł
Razem składki ZUS 4524.3 zł
Koszty uzyskania 20% 5695.14 zł
Podstawa opodatkowania 22781 zł
Zaliczka na podatek 1894.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2206.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2562.81 zł
Kwota netto (na rękę) 24018.76 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 28512 zł

Umowa o dzieło

28512
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 33000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 30195 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 28512 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 33000 zł
Podstawa opodatkowania 16500 zł
Koszty uzyskania 16500 zł
Podatek do US 17% 2805 zł
Kwota netto (na rękę) 30195 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 33000 zł
Podstawa opodatkowania 6600 zł
Koszty uzyskania 26400 zł
Podatek do US 17% 4488 zł
Kwota netto (na rękę) 28512 zł

Umowa B2B

26829
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 33000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 26829 Sprawdzenie działania: 26829 netto * 23% = 6171 (to nasza kwota VAT) 26829 netto + 6171 VAT = 33000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 33000 zł
Podatek VAT 23 % 6171
Kwota netto 26829 zł

  Frazy powiązane:

 • 33000 brutto ile to netto
 • 33000 brutto
 • 33000 nok brutto ile to jest netto
 • 33 000 brutto
 • brutto 33000 netto
 • 33000 netto ile to brutto budownictwo
 • umowa zlecenie 8 89 brutto ile to jest netto
 • 8 89 brutto
 • 33000 brutto
 • 33000 brutto ile netto
 • pobory wyliczenie 33 000 brutto
 • 33000
 • 33 000 brutto ile netto
 • emerytura 6171zł brutto, ile to netto
 • pokaż po 100 złotych 33000
 • 33 000 brutto ile to netto