4000 zł brutto, ile to netto?

2853.96
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4000 = 390.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4000 = 60 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4000 = 98 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 548.4 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 - 548.4 = 3451.6 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3451.6 * 9% = 310.64 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3451.6 * 7,75% = 267.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 548.4 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4000 zł - 548.4 zł - 111.25 zł = 3340 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3340 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3340 * 18%) - 46,33 zł = 554.87 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 554.87 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3451.6 * 7,75 % = 267.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3340 zł - 267.5 zł = 287 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 548.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 310.64 zł

  Zaliczka na podatek - 287 zł

  Wynagrodzenie netto: 4000 zł - 548.4 zł - 310.64 zł -287 zł = 2853.96 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 390.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98 zł
Razem składki ZUS 548.4 zł
Koszty uzyskania 20% 690.32 zł
Podstawa opodatkowania 2761 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 267 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 310.644 zł
Kwota netto (na rękę) 2910.96 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3424 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3640 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3424 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4000 zł
Podstawa opodatkowania 2000 zł
Koszty uzyskania 2000 zł
Podatek do US 18% 360 zł
Kwota netto (na rękę) 3640 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4000 zł
Podstawa opodatkowania 800 zł
Koszty uzyskania 3200 zł
Podatek do US 18% 576 zł
Kwota netto (na rękę) 3424 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3252 Sprawdzenie działania: 3252 netto * 23% = 748 (to nasza kwota VAT) 3252 netto + 748 VAT = 4000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4000 zł
Podatek VAT 23 % 748
Kwota netto 3252 zł

  Frazy powiązane:

 • 4000 brutto ile to netto 2015
 • 4000 brutto
 • 4000 brutto ile to netto 2018
 • 4000 brutto ile netto
 • 4000 netto ile to brutto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/4000/
 • 4000
 • 4000 netto ile to brutto 2017
 • 4 tys brutto ile to netto
 • 4000 netto
 • 4000 ile to brutto
 • 4000 brutto ile to netto umowa o pracę
 • jaki zus od 4000 brutto
 • 4000 zł brutto ile to netto
 • ile zusu od 4000
 • 4000brutto ile to netto 2016
 • 4000 netto ile to brutto 2018
 • 4000 brutto ile na reke
 • 4000brutto
 • 4000 brutto 2016

Najciekawsze: