4000 zł brutto, ile to netto?

 

2883.96 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 390.4 zł
Składka rentowa 60 zł
Składka chorobowa 98 zł
Składka zdrowotna 310.64 zł
Zaliczka na podatek 257 zł

2911.46 zł
netto (na rękę)

3456 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 390.4 zł
Składka rentowa 60 zł
Składka chorobowa 98 zł
Składka zdrowotna 310.64 zł
Zaliczka na podatek 229.5zł

3456 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 544 zł

3252 zł
netto (na rękę)VAT 23% 748 zł

Umowa o pracę

2883.96
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4000 = 390.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4000 = 60 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4000 = 98 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 548.4 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 - 548.4 = 3451.6 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3451.6 * 9% = 310.64 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3451.6 * 7,75% = 267.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 548.4 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4000 zł - 548.4 zł - 111.25 zł = 3340 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3340 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3340 * 7%) - 46,33 zł = 524.04 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 524.04 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3451.6 * 7,75 % = 267.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3340 zł - 267.5 zł = 257 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 548.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 310.64 zł

  Zaliczka na podatek - 257 zł

  Wynagrodzenie netto: 4000 zł - 548.4 zł - 310.64 zł -257 zł = 2883.96 zł

Umowa zlecenie

2911.46
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 390.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 60 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 98 zł
Razem składki ZUS 548.4 zł
Koszty uzyskania 20% 690.32 zł
Podstawa opodatkowania 2761 zł
Zaliczka na podatek 229.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 267.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 310.64 zł
Kwota netto (na rękę) 2911.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3456 zł

Umowa o dzieło

3456
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3660 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3456 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4000 zł
Podstawa opodatkowania 2000 zł
Koszty uzyskania 2000 zł
Podatek do US 17% 340 zł
Kwota netto (na rękę) 3660 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4000 zł
Podstawa opodatkowania 800 zł
Koszty uzyskania 3200 zł
Podatek do US 17% 544 zł
Kwota netto (na rękę) 3456 zł

Umowa B2B

3252
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3252 Sprawdzenie działania: 3252 netto * 23% = 748 (to nasza kwota VAT) 3252 netto + 748 VAT = 4000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4000 zł
Podatek VAT 23 % 748
Kwota netto 3252 zł

  Frazy powiązane:

 • 4000 brutto ile to netto 2015
 • 4000 brutto
 • 4000 netto ile to brutto 2018
 • 4000 brutto ile netto
 • 4000 brutto ile to netto 2018
 • 4000 netto
 • 4000 netto ile to brutto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/4000/
 • 4000 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 4000
 • 4 tys brutto ile to netto
 • 4000 netto ile to brutto 2017
 • 4000 brutto umowa zlecenie
 • brutto 4000 ile netto
 • 4000 ile to brutto
 • 4000 brutto ile na reke
 • jaki zus od 4000 brutto
 • 4000 zł brutto ile to netto
 • 4000brutto
 • ile zusu od 4000