1751 zł brutto, ile to netto?

 

1297.96 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 170.8976 zł
Składka rentowa 26.265 zł
Składka chorobowa 42.8995 zł
Składka zdrowotna 135.98 zł
Zaliczka na podatek 77 zł

1274.06 zł
netto (na rękę)

1513 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 170.8976 zł
Składka rentowa 26.265 zł
Składka chorobowa 42.8995 zł
Składka zdrowotna 135.98 zł
Zaliczka na podatek 100.9zł

1512.864 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 238.136 zł

1424 zł
netto (na rękę)VAT 23% 327 zł

Umowa o pracę

1297.96
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1751 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1751 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1751 = 170.8976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1751 = 26.265 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1751 = 42.8995 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 240.0621 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1751 - 240.0621 = 1510.9379 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1510.9379 * 9% = 135.98 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1510.9379 * 7,75% = 117.1 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1751 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 240.0621 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1751 zł - 240.0621 zł - 111.25 zł = 1400 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1400 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1400 * 7%) - 46,33 zł = 194.24 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 194.24 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1510.9379 * 7,75 % = 117.1 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1400 zł - 117.1 zł = 77 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1751 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 240.0621 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 135.98 zł

  Zaliczka na podatek - 77 zł

  Wynagrodzenie netto: 1751 zł - 240.0621 zł - 135.98 zł -77 zł = 1297.96 zł

Umowa zlecenie

1274.06
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 170.8976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 26.265 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 42.8995 zł
Razem składki ZUS 240.0621 zł
Koszty uzyskania 20% 302.18758 zł
Podstawa opodatkowania 1209 zł
Zaliczka na podatek 100.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 117.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 135.98 zł
Kwota netto (na rękę) 1274.06 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1513 zł

Umowa o dzieło

1512.864
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1751 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1602.165 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1512.864 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1751 zł
Podstawa opodatkowania 875.5 zł
Koszty uzyskania 875.5 zł
Podatek do US 17% 148.835 zł
Kwota netto (na rękę) 1602.165 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1751 zł
Podstawa opodatkowania 350.2 zł
Koszty uzyskania 1400.8 zł
Podatek do US 17% 238.136 zł
Kwota netto (na rękę) 1512.864 zł

Umowa B2B

1424
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1751 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1424 Sprawdzenie działania: 1424 netto * 23% = 327 (to nasza kwota VAT) 1424 netto + 327 VAT = 1751 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1751 zł
Podatek VAT 23 % 327
Kwota netto 1424 zł

  Frazy powiązane:

 • 1751 brutto ile yo netto umowa zlecenie
 • 1751 brutto ile to netto
 • brytto 1751