1027 zł brutto, ile to netto?

 

787.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 100.2352 zł
Składka rentowa 15.405 zł
Składka chorobowa 25.1615 zł
Składka zdrowotna 79.76 zł
Zaliczka na podatek 19 zł

747.12 zł
netto (na rękę)

887 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 100.2352 zł
Składka rentowa 15.405 zł
Składka chorobowa 25.1615 zł
Składka zdrowotna 79.76 zł
Zaliczka na podatek 59.32zł

887.328 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 139.672 zł

835 zł
netto (na rękę)VAT 23% 192 zł

Umowa o pracę

787.44
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1027 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1027 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1027 = 100.2352 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1027 = 15.405 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1027 = 25.1615 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 140.8017 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1027 - 140.8017 = 886.1983 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 886.1983 * 9% = 79.76 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 886.1983 * 7,75% = 68.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1027 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 140.8017 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1027 zł - 140.8017 zł - 111.25 zł = 775 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 775 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (775 * 7%) - 46,33 zł = 87.99 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 87.99 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 886.1983 * 7,75 % = 68.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 775 zł - 68.68 zł = 19 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1027 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 140.8017 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 79.76 zł

  Zaliczka na podatek - 19 zł

  Wynagrodzenie netto: 1027 zł - 140.8017 zł - 79.76 zł -19 zł = 787.44 zł

Umowa zlecenie

747.12
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 100.2352 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.405 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 25.1615 zł
Razem składki ZUS 140.8017 zł
Koszty uzyskania 20% 177.23966 zł
Podstawa opodatkowania 709 zł
Zaliczka na podatek 59.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 68.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 79.76 zł
Kwota netto (na rękę) 747.12 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 887 zł

Umowa o dzieło

887.328
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1027 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 939.705 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 887.328 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1027 zł
Podstawa opodatkowania 513.5 zł
Koszty uzyskania 513.5 zł
Podatek do US 17% 87.295 zł
Kwota netto (na rękę) 939.705 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1027 zł
Podstawa opodatkowania 205.4 zł
Koszty uzyskania 821.6 zł
Podatek do US 17% 139.672 zł
Kwota netto (na rękę) 887.328 zł

Umowa B2B

835
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1027 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 835 Sprawdzenie działania: 835 netto * 23% = 192 (to nasza kwota VAT) 835 netto + 192 VAT = 1027 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1027 zł
Podatek VAT 23 % 192
Kwota netto 835 zł

  Frazy powiązane:

 • świadczenie przedemerytalne w 2019 netto
 • świadczenie przedemerytalne 2019 netto
 • zasiłek przedemerytalny 2018 wysokość netto
 • ile wynosi świadczenie przedemerytalne netto
 • zasiłek przedemerytalny 2019 wysokość netto
 • świadczenie przedemerytalne netto 2018
 • świadczenie przedemerytalne 2018 netto
 • świadczenie przedemerytalne netto
 • świadczenie przedemerytalne 2018 na rękę
 • zasiłek przedemerytalny ile wynosi
 • świadczenie przedemerytalne netto 2019
 • zasiłek przedemerytalny 2020 wysokość netto
 • zasilek przedemerytalny netto
 • zasiłek przedemerytalny 2018 netto
 • ile wynosi zasiłek przedemerytalny
 • ile wynosi świadczenie przedemerytalne netto 2018
 • kalkulator świadczenia przedemerytalnego
 • wysokość świadczenia przedemerytalnego netto
 • świadczenie przedemerytalne 2018 brutto netto
 • ile wynosi zasiłek przedemerytalny netto 2018