1027 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

782.44
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1027 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1027 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1027 = 100.2352 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1027 = 15.405 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1027 = 25.1615 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 140.8017 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1027 - 140.8017 = 886.1983 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 886.1983 * 9% = 79.76 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 886.1983 * 7,75% = 68.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1027 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 140.8017 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1027 zł - 140.8017 zł - 111.25 zł = 775 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 775 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (775 * 18%) - 46,33 zł = 93.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 93.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 886.1983 * 7,75 % = 68.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 775 zł - 68.68 zł = 24 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1027 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 140.8017 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 79.76 zł

  Zaliczka na podatek - 24 zł

  Wynagrodzenie netto: 1027 zł - 140.8017 zł - 79.76 zł -24 zł = 782.44 zł


  Frazy powiązane:

 • ile wynosi świadczenie przedemerytalne netto 2018
 • kalkulator świadczenia przedemerytalnego
 • świadczenie przedemerytalne netto
 • 1027 brutto ile to netto
 • wysokość świadczenia przedemerytalnego netto 2017
 • wysokość świadczenia przedemerytalnego netto
 • ile wynosi świadczenie przedemerytalne netto w 2018 r
 • świadczenie przedemerytalne netto 2018
 • świadczenie przedemerytalne 2018 netto
 • świadczenie przedemerytalne brutto 1040 a ile netto
 • wysokość świadczenia przedemerytalnego 2017 netto
 • świadczenie przedemerytalne 2017 na rękę
 • ile netto świadczenie przedemerytalne
 • 102 zł.brutto ile to netto?
 • 1027 zł brutto ile zł netto?
 • świadczenie przedemerytalne netto 2017
 • 1068 brutto swiadczenia przedemerytalne ile tonetto
 • ile wynosi netto świadczenia przedemerytalnego
 • zasiłek przedemerytalny ile wynosi 2018
 • 1027 39 brutto ile to netto świadczenia przedemerytalnego