5088 zł brutto, ile to netto?

 

3652.3 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 496.5888 zł
Składka rentowa 76.32 zł
Składka chorobowa 124.656 zł
Składka zdrowotna 395.14 zł
Zaliczka na podatek 343 zł

3703.56 zł
netto (na rękę)

4396 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 496.5888 zł
Składka rentowa 76.32 zł
Składka chorobowa 124.656 zł
Składka zdrowotna 395.14 zł
Zaliczka na podatek 291.74zł

4396.032 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 691.968 zł

4137 zł
netto (na rękę)VAT 23% 951 zł

Umowa o pracę

3652.3
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5088 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5088 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5088 = 496.5888 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5088 = 76.32 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5088 = 124.656 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 697.5648 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5088 - 697.5648 = 4390.4352 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4390.4352 * 9% = 395.14 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4390.4352 * 7,75% = 340.26 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5088 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 697.5648 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5088 zł - 697.5648 zł - 111.25 zł = 4279 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4279 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4279 * 7%) - 46,33 zł = 683.67 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 683.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4390.4352 * 7,75 % = 340.26 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4279 zł - 340.26 zł = 343 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5088 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 697.5648 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 395.14 zł

  Zaliczka na podatek - 343 zł

  Wynagrodzenie netto: 5088 zł - 697.5648 zł - 395.14 zł -343 zł = 3652.3 zł

Umowa zlecenie

3703.56
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 496.5888 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.32 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 124.656 zł
Razem składki ZUS 697.5648 zł
Koszty uzyskania 20% 878.08704 zł
Podstawa opodatkowania 3512 zł
Zaliczka na podatek 291.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 340.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 395.14 zł
Kwota netto (na rękę) 3703.56 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4396 zł

Umowa o dzieło

4396.032
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5088 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4655.52 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4396.032 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5088 zł
Podstawa opodatkowania 2544 zł
Koszty uzyskania 2544 zł
Podatek do US 17% 432.48 zł
Kwota netto (na rękę) 4655.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5088 zł
Podstawa opodatkowania 1017.6 zł
Koszty uzyskania 4070.4 zł
Podatek do US 17% 691.968 zł
Kwota netto (na rękę) 4396.032 zł

Umowa B2B

4137
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5088 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4137 Sprawdzenie działania: 4137 netto * 23% = 951 (to nasza kwota VAT) 4137 netto + 951 VAT = 5088 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5088 zł
Podatek VAT 23 % 951
Kwota netto 4137 zł

  Frazy powiązane:

 • 5088 brutto ile to netto