2000 zł brutto, ile to netto?

 

1473.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 195.2 zł
Składka rentowa 30 zł
Składka chorobowa 49 zł
Składka zdrowotna 155.32 zł
Zaliczka na podatek 97 zł

1455.23 zł
netto (na rękę)

1728 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 195.2 zł
Składka rentowa 30 zł
Składka chorobowa 49 zł
Składka zdrowotna 155.32 zł
Zaliczka na podatek 115.25zł

1728 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 272 zł

1626 zł
netto (na rękę)VAT 23% 374 zł

Umowa o pracę

1473.48
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2000 = 195.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2000 = 30 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2000 = 49 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 274.2 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2000 - 274.2 = 1725.8 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1725.8 * 9% = 155.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1725.8 * 7,75% = 133.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 274.2 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2000 zł - 274.2 zł - 111.25 zł = 1615 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1615 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1615 * 7%) - 46,33 zł = 230.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 230.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1725.8 * 7,75 % = 133.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1615 zł - 133.75 zł = 97 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 274.2 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 155.32 zł

  Zaliczka na podatek - 97 zł

  Wynagrodzenie netto: 2000 zł - 274.2 zł - 155.32 zł -97 zł = 1473.48 zł

Umowa zlecenie

1455.23
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49 zł
Razem składki ZUS 274.2 zł
Koszty uzyskania 20% 345.16 zł
Podstawa opodatkowania 1381 zł
Zaliczka na podatek 115.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 133.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.32 zł
Kwota netto (na rękę) 1455.23 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1728 zł

Umowa o dzieło

1728
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1830 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1728 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2000 zł
Podstawa opodatkowania 1000 zł
Koszty uzyskania 1000 zł
Podatek do US 17% 170 zł
Kwota netto (na rękę) 1830 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2000 zł
Podstawa opodatkowania 400 zł
Koszty uzyskania 1600 zł
Podatek do US 17% 272 zł
Kwota netto (na rękę) 1728 zł

Umowa B2B

1626
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1626 Sprawdzenie działania: 1626 netto * 23% = 374 (to nasza kwota VAT) 1626 netto + 374 VAT = 2000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2000 zł
Podatek VAT 23 % 374
Kwota netto 1626 zł

  Frazy powiązane:

 • 2000 brutto ile to netto
 • 2000 brutto
 • 2000 brutto ile to netto 2015
 • 2000 brutto ile to netto 2017
 • 2200 brutto ile to netto 2017
 • 2000 brutto ile netto
 • 2 tys brutto ile to netto
 • 2000 zł brutto ile to netto
 • 2000 brutto ile na reke
 • 2000 netto ile to brutto 2018
 • dwa tysiące brutto ile to netto
 • 2000brutto ile to netto
 • 2 tys brutto
 • 2000zl brutto ile to netto
 • 2000
 • 2000 ile to netto
 • ile to jest 2000 brutto
 • 2000brutto
 • 2000 brutto ile to na reke
 • 2000 brutto to ile netto