2400 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1738.57
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

  • Posłużymy się przykładem:

    Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2400 zł brutto.
    Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

  • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

    Wynagrodzenie brutto to: 2400 zł
  • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

    Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
    • składka emerytalna: 9,76% * 2400 = 234.24 zł
    • składka rentowa: 1,5% * 2400 = 36 zł
    • składka chorobowa: 2,45% * 2400 = 58.8 zł
    Razem składki na ZUS wynoszą: 329.04 zł
  • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

    Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2400 - 329.04 = 2070.96 zł

    Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

    Składka zdrowotna w całości: 2070.96 * 9% = 186.39 zł

    Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2070.96 * 7,75% = 160.5 zł

  • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

    Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

    Wynagrodzenie brutto: 2400 zł

    Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 329.04 zł

    Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

    Podstawa opodatkowania: 2400 zł - 329.04 zł - 111.25 zł = 1960 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1960 zł

    Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

    Podatek należny: (1960 * 18%) - 46,33 zł = 306.47 zł

    Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

    Podatek należny 306.47 zł

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2070.96 * 7,75 % = 160.5 zł

    Zaliczka na podatek dochodowy - 1960 zł - 160.5 zł = 146 zł (po zaokrągleniu)

  • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

    Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

    Wynagrodzenie brutto - 2400 zł

    Składki na ubezpieczenia społeczne - 329.04 zł

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 186.39 zł

    Zaliczka na podatek - 146 zł

    Wynagrodzenie netto: 2400 zł - 329.04 zł - 186.39 zł -146 zł = 1738.57 zł


    Frazy powiązane:

  • 2400 brutto ile to netto 2015
  • 2400 brutto ile to netto 2016
  • 2400 brutto ile to netto 2017
  • 2400 brutto
  • 2400 brutto ile netto
  • http://netto-brutto eu/brutto/2400/
  • 2400
  • 2400 ile to netto
  • 2400 brutto ile to netto umowa o pracę
  • 2400 brutto umowa o prace
  • 2400brutto ile to netto
  • 2400 ile to netto 2016
  • brutto 2400 ile netto
  • ile to jest 2400 brutto
  • brutto 2400
  • 2400brutto
  • 2400 brutto ile to netto 2016 umowa o prace
  • 2400 brutto ile to netto 2017 umowa o pracę
  • 2400 zl brutto ile to netto
  • 2400 brutto to ile netto