2400 zł brutto, ile to netto?

 

1755.57 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 234.24 zł
Składka rentowa 36 zł
Składka chorobowa 58.8 zł
Składka zdrowotna 186.39 zł
Zaliczka na podatek 129 zł

1747.07 zł
netto (na rękę)

2074 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 234.24 zł
Składka rentowa 36 zł
Składka chorobowa 58.8 zł
Składka zdrowotna 186.39 zł
Zaliczka na podatek 137.5zł

2073.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 326.4 zł

1951 zł
netto (na rękę)VAT 23% 449 zł

Umowa o pracę

1755.57
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2400 = 234.24 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2400 = 36 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2400 = 58.8 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 329.04 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2400 - 329.04 = 2070.96 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2070.96 * 9% = 186.39 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2070.96 * 7,75% = 160.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 329.04 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2400 zł - 329.04 zł - 111.25 zł = 1960 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1960 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1960 * 7%) - 46,33 zł = 289.44 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 289.44 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2070.96 * 7,75 % = 160.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1960 zł - 160.5 zł = 129 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 329.04 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 186.39 zł

  Zaliczka na podatek - 129 zł

  Wynagrodzenie netto: 2400 zł - 329.04 zł - 186.39 zł -129 zł = 1755.57 zł

Umowa zlecenie

1747.07
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 234.24 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 36 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58.8 zł
Razem składki ZUS 329.04 zł
Koszty uzyskania 20% 414.192 zł
Podstawa opodatkowania 1657 zł
Zaliczka na podatek 137.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 160.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 186.39 zł
Kwota netto (na rękę) 1747.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2074 zł

Umowa o dzieło

2073.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2196 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2073.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2400 zł
Podstawa opodatkowania 1200 zł
Koszty uzyskania 1200 zł
Podatek do US 17% 204 zł
Kwota netto (na rękę) 2196 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2400 zł
Podstawa opodatkowania 480 zł
Koszty uzyskania 1920 zł
Podatek do US 17% 326.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2073.6 zł

Umowa B2B

1951
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1951 Sprawdzenie działania: 1951 netto * 23% = 449 (to nasza kwota VAT) 1951 netto + 449 VAT = 2400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2400 zł
Podatek VAT 23 % 449
Kwota netto 1951 zł

  Frazy powiązane:

 • 2400 brutto ile to netto 2015
 • 2400 brutto ile to netto 2016
 • 2400 brutto ile to netto 2017
 • 2400 brutto
 • 2400 brutto ile netto
 • 2400 netto ile to brutto 2018
 • http://netto-brutto eu/brutto/2400/
 • 2400 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 2400
 • 2400 ile to netto
 • 2400 brutto umowa o prace
 • 2400 zl brutto ile to netto
 • ile to jest 2400 brutto
 • 2400brutto ile to netto
 • 2400 ile to netto 2016
 • brutto 2400 ile netto
 • brutto 2400
 • 2400 netto ile to brutto 2019
 • 2400 brutto to ile netto
 • brutto 2400 ile to netto