2100 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1530
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2100 = 204.96 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2100 = 31.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2100 = 51.45 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 287.91 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2100 - 287.91 = 1812.09 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1812.09 * 9% = 163.09 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1812.09 * 7,75% = 140.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 287.91 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2100 zł - 287.91 zł - 111.25 zł = 1701 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1701 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1701 * 18%) - 46,33 zł = 259.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 259.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1812.09 * 7,75 % = 140.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1701 zł - 140.44 zł = 119 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 287.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 163.09 zł

  Zaliczka na podatek - 119 zł

  Wynagrodzenie netto: 2100 zł - 287.91 zł - 163.09 zł -119 zł = 1530 zł


  Frazy powiązane:

 • 2100 brutto ile to netto
 • 2100 brutto ile to netto 2016
 • 2100 brutto
 • 2100 brutto ile to netto 2017
 • 2100 brutto ile netto
 • 2100 ile to netto
 • 2100 brutto ile na reke
 • 2100 brutto ile to netto 2018
 • 2100brutto
 • 2100 zł brutto ile to netto
 • 2100brutto ile to netto
 • brutto 2100 ile to netto
 • 2400 brutto ile to netto 2017 umowa o prace
 • http://netto-brutto eu/brutto/2100/
 • 2100 netto
 • wynagrodzenie 2100 brutto ile to netto
 • 2100 brutto umowa o prace
 • 2100 brutto ile to netto umowa o prace
 • ile to jest 2100 brutto
 • 2100

Od 1 stycznia 2018 roku, 2100 zł to płaca minimalna. Przeczytaj więcej

Najciekawsze: