2100 zł brutto, ile to netto?

 

1544 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 204.96 zł
Składka rentowa 31.5 zł
Składka chorobowa 51.45 zł
Składka zdrowotna 163.09 zł
Zaliczka na podatek 105 zł

1528.44 zł
netto (na rękę)

1814 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 204.96 zł
Składka rentowa 31.5 zł
Składka chorobowa 51.45 zł
Składka zdrowotna 163.09 zł
Zaliczka na podatek 120.56zł

1814.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 285.6 zł

1707 zł
netto (na rękę)VAT 23% 393 zł

Umowa o pracę

1544
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2100 = 204.96 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2100 = 31.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2100 = 51.45 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 287.91 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2100 - 287.91 = 1812.09 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1812.09 * 9% = 163.09 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1812.09 * 7,75% = 140.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 287.91 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2100 zł - 287.91 zł - 111.25 zł = 1701 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1701 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1701 * 7%) - 46,33 zł = 245.41 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 245.41 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1812.09 * 7,75 % = 140.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1701 zł - 140.44 zł = 105 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 287.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 163.09 zł

  Zaliczka na podatek - 105 zł

  Wynagrodzenie netto: 2100 zł - 287.91 zł - 163.09 zł -105 zł = 1544 zł

Umowa zlecenie

1528.44
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 204.96 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 31.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 51.45 zł
Razem składki ZUS 287.91 zł
Koszty uzyskania 20% 362.418 zł
Podstawa opodatkowania 1450 zł
Zaliczka na podatek 120.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 140.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 163.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1528.44 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1814 zł

Umowa o dzieło

1814.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1921.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1814.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2100 zł
Podstawa opodatkowania 1050 zł
Koszty uzyskania 1050 zł
Podatek do US 17% 178.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1921.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2100 zł
Podstawa opodatkowania 420 zł
Koszty uzyskania 1680 zł
Podatek do US 17% 285.6 zł
Kwota netto (na rękę) 1814.4 zł

Umowa B2B

1707
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2100 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1707 Sprawdzenie działania: 1707 netto * 23% = 393 (to nasza kwota VAT) 1707 netto + 393 VAT = 2100 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2100 zł
Podatek VAT 23 % 393
Kwota netto 1707 zł

  Frazy powiązane:

 • 2100 brutto ile to netto
 • 2100 brutto ile to netto 2016
 • 2100 brutto
 • 2100 brutto ile netto
 • 2100 brutto ile to netto 2017
 • 2100 ile to netto
 • 2100 brutto ile to netto 2018
 • 2100 brutto ile na reke
 • 2100brutto
 • 2100 zł brutto ile to netto
 • 2100 netto ile to jest brutto
 • 2100 netto
 • brutto 2100 ile to netto
 • 2100brutto ile to netto
 • 2100 netto ile to brutto umowa o pracę
 • 2100 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 2400 brutto ile to netto 2017 umowa o prace
 • http://netto-brutto eu/brutto/2100/
 • wynagrodzenie 2100 brutto ile to netto
 • 2100 brutto umowa o prace