12000 zł brutto, ile to netto?

 

8527.87 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1171.2 zł
Składka rentowa 180 zł
Składka chorobowa 294 zł
Składka zdrowotna 931.93 zł
Zaliczka na podatek 895 zł

8734.37 zł
netto (na rękę)

10368 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1171.2 zł
Składka rentowa 180 zł
Składka chorobowa 294 zł
Składka zdrowotna 931.93 zł
Zaliczka na podatek 688.5zł

10368 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1632 zł

9756 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2244 zł

Umowa o pracę

8527.87
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 12000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 12000 = 1171.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 12000 = 180 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 12000 = 294 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1645.2 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 12000 - 1645.2 = 10354.8 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 10354.8 * 9% = 931.93 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 10354.8 * 7,75% = 802.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 12000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1645.2 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 12000 zł - 1645.2 zł - 111.25 zł = 10244 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 10244 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (10244 * 7%) - 46,33 zł = 1697.72 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1697.72 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 10354.8 * 7,75 % = 802.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 10244 zł - 802.5 zł = 895 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 12000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1645.2 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 931.93 zł

  Zaliczka na podatek - 895 zł

  Wynagrodzenie netto: 12000 zł - 1645.2 zł - 931.93 zł -895 zł = 8527.87 zł

Umowa zlecenie

8734.37
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1171.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 180 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 294 zł
Razem składki ZUS 1645.2 zł
Koszty uzyskania 20% 2070.96 zł
Podstawa opodatkowania 8284 zł
Zaliczka na podatek 688.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 802.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 931.93 zł
Kwota netto (na rękę) 8734.37 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 10368 zł

Umowa o dzieło

10368
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 12000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10980 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 10368 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 12000 zł
Podstawa opodatkowania 6000 zł
Koszty uzyskania 6000 zł
Podatek do US 17% 1020 zł
Kwota netto (na rękę) 10980 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 12000 zł
Podstawa opodatkowania 2400 zł
Koszty uzyskania 9600 zł
Podatek do US 17% 1632 zł
Kwota netto (na rękę) 10368 zł

Umowa B2B

9756
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 12000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9756 Sprawdzenie działania: 9756 netto * 23% = 2244 (to nasza kwota VAT) 9756 netto + 2244 VAT = 12000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 12000 zł
Podatek VAT 23 % 2244
Kwota netto 9756 zł

  Frazy powiązane:

 • 12000 brutto ile to netto
 • 12000 brutto
 • 12000 brutto ile to netto 2015
 • 12000 brutto ile to netto 2017
 • 12 000 brutto ile to netto
 • 180 brutto ile to netto
 • 12 tys brutto ile netto
 • 12 000 brutto
 • 12 tys brutto ile to netto
 • 180 zł brutto ile to netto
 • 12 tys brutto
 • 12 tysięcy brutto ile to netto
 • 12000 brutto ile netto
 • 12000 brutto to ile netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/12000
 • 12000 brutto ile to netto 2016
 • 12000brutto ile to netto
 • 12 tysiecy brutto
 • 12 000 000 000
 • brutto 12000