2500 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1808.1
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2500 = 244 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2500 = 37.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2500 = 61.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 342.75 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2500 - 342.75 = 2157.25 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2157.25 * 9% = 194.15 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2157.25 * 7,75% = 167.19 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 342.75 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2500 zł - 342.75 zł - 111.25 zł = 2046 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2046 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2046 * 18%) - 46,33 zł = 321.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 321.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2157.25 * 7,75 % = 167.19 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2046 zł - 167.19 zł = 155 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 342.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 194.15 zł

  Zaliczka na podatek - 155 zł

  Wynagrodzenie netto: 2500 zł - 342.75 zł - 194.15 zł -155 zł = 1808.1 zł


  Frazy powiązane:

 • 2500 brutto ile to netto 2015
 • 2500 brutto ile to netto
 • 2500 brutto
 • 2500 brutto ile to netto 2017
 • 2500 netto ile to brutto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/2500/
 • 2500 brutto ile netto
 • 2500 netto ile to brutto 2015
 • 2500 zł brutto ile to netto
 • 2500 ile to netto 2016
 • 2500
 • 2000 brutto ile to netto 2016 umowa o prace
 • 2500 brutto ile to netto umowa o prace
 • 2500brutto ile to netto
 • pensja 2500 brutto ile to netto
 • 2500 brutto ile na reke
 • 2500 brutto umowa o prace
 • 2500 ile to netto
 • 2500 brutto 2016
 • 2500 brutto ile to na rękę