2500 zł brutto, ile to netto?

 

1826.1 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 244 zł
Składka rentowa 37.5 zł
Składka chorobowa 61.25 zł
Składka zdrowotna 194.15 zł
Zaliczka na podatek 137 zł

1819.29 zł
netto (na rękę)

2160 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 244 zł
Składka rentowa 37.5 zł
Składka chorobowa 61.25 zł
Składka zdrowotna 194.15 zł
Zaliczka na podatek 143.81zł

2160 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 340 zł

2033 zł
netto (na rękę)VAT 23% 467 zł

Umowa o pracę

1826.1
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2500 = 244 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2500 = 37.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2500 = 61.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 342.75 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2500 - 342.75 = 2157.25 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2157.25 * 9% = 194.15 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2157.25 * 7,75% = 167.19 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 342.75 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2500 zł - 342.75 zł - 111.25 zł = 2046 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2046 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2046 * 7%) - 46,33 zł = 304.06 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 304.06 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2157.25 * 7,75 % = 167.19 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2046 zł - 167.19 zł = 137 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 342.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 194.15 zł

  Zaliczka na podatek - 137 zł

  Wynagrodzenie netto: 2500 zł - 342.75 zł - 194.15 zł -137 zł = 1826.1 zł

Umowa zlecenie

1819.29
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 244 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 61.25 zł
Razem składki ZUS 342.75 zł
Koszty uzyskania 20% 431.45 zł
Podstawa opodatkowania 1726 zł
Zaliczka na podatek 143.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 167.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 194.15 zł
Kwota netto (na rękę) 1819.29 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2160 zł

Umowa o dzieło

2160
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2287.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2160 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2500 zł
Podstawa opodatkowania 1250 zł
Koszty uzyskania 1250 zł
Podatek do US 17% 212.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2287.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2500 zł
Podstawa opodatkowania 500 zł
Koszty uzyskania 2000 zł
Podatek do US 17% 340 zł
Kwota netto (na rękę) 2160 zł

Umowa B2B

2033
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2033 Sprawdzenie działania: 2033 netto * 23% = 467 (to nasza kwota VAT) 2033 netto + 467 VAT = 2500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2500 zł
Podatek VAT 23 % 467
Kwota netto 2033 zł

  Frazy powiązane:

 • 2500 brutto ile to netto 2015
 • 2500 brutto ile to netto
 • 2500 brutto ile to netto 2017
 • 2500 brutto
 • 2500 netto ile to brutto 2016
 • 2500 brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/2500/
 • 2500 netto ile to brutto 2017
 • 2500 netto ile to brutto 2018
 • 2500 zł brutto ile to netto
 • 2500 netto ile to brutto 2015
 • 2500 ile to netto 2016
 • 2500brutto ile to netto
 • 2500 ile to netto
 • 2500
 • 2500brutto
 • 2500 brutto umowa o prace
 • pensja 2500 brutto ile to netto
 • 2500 brutto ile to netto umowa o prace
 • 2500 zl brutto ile to netto