2200 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1599.53
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2200 = 214.72 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2200 = 33 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2200 = 53.9 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 301.62 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2200 - 301.62 = 1898.38 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1898.38 * 9% = 170.85 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1898.38 * 7,75% = 147.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 301.62 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2200 zł - 301.62 zł - 111.25 zł = 1787 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1787 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1787 * 18%) - 46,33 zł = 275.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 275.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1898.38 * 7,75 % = 147.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1787 zł - 147.12 zł = 128 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 301.62 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 170.85 zł

  Zaliczka na podatek - 128 zł

  Wynagrodzenie netto: 2200 zł - 301.62 zł - 170.85 zł -128 zł = 1599.53 zł


  Frazy powiązane:

 • 2200 brutto ile to netto 2015
 • 2200 brutto ile to netto
 • 2200 brutto
 • 2200 brutto ile netto
 • 2200 netto ile to brutto
 • 2150 brutto ile to netto 2017
 • 2200 ile to netto
 • ile na rękę
 • 2200 brutto ile to netto 2017 umowa o prace
 • 2200
 • http://netto-brutto eu/brutto/2200/
 • 2200 brutto ile na reke
 • 2200brutto ile to netto
 • brutto 2200
 • 2200 brutto ile to netto 2018
 • 2200 zł brutto ile to netto
 • 2200 brutto ile to na reke
 • 2200zl brutto ile to netto
 • 2200 netto
 • przelicznik brutto na netto

Najciekawsze: