2200 zł brutto, ile to netto?

 

1614.53 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 214.72 zł
Składka rentowa 33 zł
Składka chorobowa 53.9 zł
Składka zdrowotna 170.85 zł
Zaliczka na podatek 113 zł

1601.65 zł
netto (na rękę)

1901 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 214.72 zł
Składka rentowa 33 zł
Składka chorobowa 53.9 zł
Składka zdrowotna 170.85 zł
Zaliczka na podatek 125.88zł

1900.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 299.2 zł

1789 zł
netto (na rękę)VAT 23% 411 zł

Umowa o pracę

1614.53
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2200 = 214.72 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2200 = 33 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2200 = 53.9 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 301.62 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2200 - 301.62 = 1898.38 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1898.38 * 9% = 170.85 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1898.38 * 7,75% = 147.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 301.62 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2200 zł - 301.62 zł - 111.25 zł = 1787 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1787 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1787 * 7%) - 46,33 zł = 260.03 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 260.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1898.38 * 7,75 % = 147.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1787 zł - 147.12 zł = 113 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 301.62 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 170.85 zł

  Zaliczka na podatek - 113 zł

  Wynagrodzenie netto: 2200 zł - 301.62 zł - 170.85 zł -113 zł = 1614.53 zł

Umowa zlecenie

1601.65
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 214.72 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 33 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 53.9 zł
Razem składki ZUS 301.62 zł
Koszty uzyskania 20% 379.676 zł
Podstawa opodatkowania 1519 zł
Zaliczka na podatek 125.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 147.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 170.85 zł
Kwota netto (na rękę) 1601.65 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1901 zł

Umowa o dzieło

1900.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2013 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1900.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2200 zł
Podstawa opodatkowania 1100 zł
Koszty uzyskania 1100 zł
Podatek do US 17% 187 zł
Kwota netto (na rękę) 2013 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2200 zł
Podstawa opodatkowania 440 zł
Koszty uzyskania 1760 zł
Podatek do US 17% 299.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1900.8 zł

Umowa B2B

1789
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2200 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1789 Sprawdzenie działania: 1789 netto * 23% = 411 (to nasza kwota VAT) 1789 netto + 411 VAT = 2200 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2200 zł
Podatek VAT 23 % 411
Kwota netto 1789 zł

  Frazy powiązane:

 • 2200 brutto ile to netto 2015
 • 2200 brutto ile to netto
 • 2200 brutto
 • 2200 netto ile to brutto
 • 2200 brutto ile netto
 • 2150 brutto ile to netto 2017
 • 2200 ile to netto
 • ile na rękę
 • 2200 netto ile to brutto 2018
 • 2200 brutto ile to netto 2017 umowa o prace
 • 2200
 • http://netto-brutto eu/brutto/2200/
 • 2200 brutto ile na reke
 • brutto 2200
 • 2200brutto ile to netto
 • 2200 netto
 • 2200 brutto ile to netto 2018
 • brutto netto umowa o pracę
 • 2200 zł brutto ile to netto
 • 2200 brutto ile to na reke