5121 zł brutto, ile to netto?

 

3675.21 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 499.8096 zł
Składka rentowa 76.815 zł
Składka chorobowa 125.4645 zł
Składka zdrowotna 397.7 zł
Zaliczka na podatek 346 zł

3727.68 zł
netto (na rękę)

4425 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 499.8096 zł
Składka rentowa 76.815 zł
Składka chorobowa 125.4645 zł
Składka zdrowotna 397.7 zł
Zaliczka na podatek 293.53zł

4424.544 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 696.456 zł

4163 zł
netto (na rękę)VAT 23% 958 zł

Umowa o pracę

3675.21
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5121 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5121 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5121 = 499.8096 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5121 = 76.815 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5121 = 125.4645 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 702.0891 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5121 - 702.0891 = 4418.9109 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4418.9109 * 9% = 397.7 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4418.9109 * 7,75% = 342.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5121 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 702.0891 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5121 zł - 702.0891 zł - 111.25 zł = 4308 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4308 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4308 * 7%) - 46,33 zł = 688.6 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 688.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4418.9109 * 7,75 % = 342.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4308 zł - 342.47 zł = 346 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5121 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 702.0891 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 397.7 zł

  Zaliczka na podatek - 346 zł

  Wynagrodzenie netto: 5121 zł - 702.0891 zł - 397.7 zł -346 zł = 3675.21 zł

Umowa zlecenie

3727.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 499.8096 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.815 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 125.4645 zł
Razem składki ZUS 702.0891 zł
Koszty uzyskania 20% 883.78218 zł
Podstawa opodatkowania 3535 zł
Zaliczka na podatek 293.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 342.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 397.7 zł
Kwota netto (na rękę) 3727.68 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4425 zł

Umowa o dzieło

4424.544
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5121 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4685.715 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4424.544 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5121 zł
Podstawa opodatkowania 2560.5 zł
Koszty uzyskania 2560.5 zł
Podatek do US 17% 435.285 zł
Kwota netto (na rękę) 4685.715 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5121 zł
Podstawa opodatkowania 1024.2 zł
Koszty uzyskania 4096.8 zł
Podatek do US 17% 696.456 zł
Kwota netto (na rękę) 4424.544 zł

Umowa B2B

4163
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5121 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4163 Sprawdzenie działania: 4163 netto * 23% = 958 (to nasza kwota VAT) 4163 netto + 958 VAT = 5121 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5121 zł
Podatek VAT 23 % 958
Kwota netto 4163 zł

  Frazy powiązane:

 • 5121 brutto ile to netto