2300 zł brutto, ile to netto?

 

1685.05 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 224.48 zł
Składka rentowa 34.5 zł
Składka chorobowa 56.35 zł
Składka zdrowotna 178.62 zł
Zaliczka na podatek 121 zł

1673.86 zł
netto (na rękę)

1987 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 224.48 zł
Składka rentowa 34.5 zł
Składka chorobowa 56.35 zł
Składka zdrowotna 178.62 zł
Zaliczka na podatek 132.19zł

1987.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 312.8 zł

1870 zł
netto (na rękę)VAT 23% 430 zł

Umowa o pracę

1685.05
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2300 = 224.48 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2300 = 34.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2300 = 56.35 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 315.33 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2300 - 315.33 = 1984.67 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1984.67 * 9% = 178.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1984.67 * 7,75% = 153.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 315.33 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2300 zł - 315.33 zł - 111.25 zł = 1873 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1873 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1873 * 7%) - 46,33 zł = 274.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 274.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1984.67 * 7,75 % = 153.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1873 zł - 153.81 zł = 121 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 315.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 178.62 zł

  Zaliczka na podatek - 121 zł

  Wynagrodzenie netto: 2300 zł - 315.33 zł - 178.62 zł -121 zł = 1685.05 zł

Umowa zlecenie

1673.86
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 224.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 34.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 56.35 zł
Razem składki ZUS 315.33 zł
Koszty uzyskania 20% 396.934 zł
Podstawa opodatkowania 1588 zł
Zaliczka na podatek 132.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 153.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 178.62 zł
Kwota netto (na rękę) 1673.86 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1987 zł

Umowa o dzieło

1987.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2104.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1987.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2300 zł
Podstawa opodatkowania 1150 zł
Koszty uzyskania 1150 zł
Podatek do US 17% 195.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2104.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2300 zł
Podstawa opodatkowania 460 zł
Koszty uzyskania 1840 zł
Podatek do US 17% 312.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1987.2 zł

Umowa B2B

1870
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1870 Sprawdzenie działania: 1870 netto * 23% = 430 (to nasza kwota VAT) 1870 netto + 430 VAT = 2300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2300 zł
Podatek VAT 23 % 430
Kwota netto 1870 zł

  Frazy powiązane:

 • 2300 brutto ile to netto
 • 2300 brutto ile to netto 2015
 • 2300 brutto ile to netto 2017
 • 2300 brutto
 • 2300 ile to netto
 • 2300 brutto ile netto
 • 2300brutto ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/2300/
 • 2300 brutto to ile netto
 • 2300
 • 2000 brutto ile to netto 2018
 • emerytura 2300 brutto ile to netto
 • brutto 2300
 • umowa o prace 2300 brutto
 • ile to jest 2300 brutto
 • 2300 brutto ile to na reke
 • 2300zl brutto ile to netto
 • 2300 zł brutto ile to netto
 • 2300 brutto ile to jest netto
 • ile netto z 2300 brutto