5733 zł brutto, ile to netto?

 

4106.78 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 559.5408 zł
Składka rentowa 85.995 zł
Składka chorobowa 140.4585 zł
Składka zdrowotna 445.23 zł
Zaliczka na podatek 395 zł

4173.17 zł
netto (na rękę)

4953 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 559.5408 zł
Składka rentowa 85.995 zł
Składka chorobowa 140.4585 zł
Składka zdrowotna 445.23 zł
Zaliczka na podatek 328.61zł

4953.312 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 779.688 zł

4661 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1072 zł

Umowa o pracę

4106.78
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5733 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5733 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5733 = 559.5408 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5733 = 85.995 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5733 = 140.4585 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 785.9943 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5733 - 785.9943 = 4947.0057 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4947.0057 * 9% = 445.23 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4947.0057 * 7,75% = 383.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5733 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 785.9943 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5733 zł - 785.9943 zł - 111.25 zł = 4836 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4836 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4836 * 7%) - 46,33 zł = 778.36 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 778.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4947.0057 * 7,75 % = 383.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4836 zł - 383.39 zł = 395 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5733 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 785.9943 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 445.23 zł

  Zaliczka na podatek - 395 zł

  Wynagrodzenie netto: 5733 zł - 785.9943 zł - 445.23 zł -395 zł = 4106.78 zł

Umowa zlecenie

4173.17
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 559.5408 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 85.995 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 140.4585 zł
Razem składki ZUS 785.9943 zł
Koszty uzyskania 20% 989.40114 zł
Podstawa opodatkowania 3958 zł
Zaliczka na podatek 328.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 383.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 445.23 zł
Kwota netto (na rękę) 4173.17 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4953 zł

Umowa o dzieło

4953.312
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5733 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5245.695 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4953.312 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5733 zł
Podstawa opodatkowania 2866.5 zł
Koszty uzyskania 2866.5 zł
Podatek do US 17% 487.305 zł
Kwota netto (na rękę) 5245.695 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5733 zł
Podstawa opodatkowania 1146.6 zł
Koszty uzyskania 4586.4 zł
Podatek do US 17% 779.688 zł
Kwota netto (na rękę) 4953.312 zł

Umowa B2B

4661
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5733 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4661 Sprawdzenie działania: 4661 netto * 23% = 1072 (to nasza kwota VAT) 4661 netto + 1072 VAT = 5733 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5733 zł
Podatek VAT 23 % 1072
Kwota netto 4661 zł

  Frazy powiązane:

 • 4661 brutto ile to netto