Wysokość płacy minimalnej to temat, który wzbudza wiele emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony jest to ważna kwestia społeczna, ponieważ minimalna kwota, jaką musi otrzymywać pracownik za swoją pracę, wpływa na poziom życia wielu osób. Z drugiej strony zwiększenie wysokości płacy minimalnej oznacza dla przedsiębiorców większe koszty zatrudnienia. Warto zatem przyjrzeć się najnowszym zmianom w tym zakresie.

Wzrost płacy minimalnej w 2023 roku

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku ponad 2 miliony osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymywało wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującej płacy minimalnej. W 2023 roku minimalna kwota, jaką musi otrzymywać pracownik, wynosić będzie 3490 zł brutto, co oznacza wzrost o 15,9% w stosunku do roku poprzedniego. W drugim etapie, od 1 lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł brutto.

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na pracowników

Dla pracowników wzrost płacy minimalnej oznacza większe przychody. W 2023 roku minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 22,80 zł brutto i 17,75 zł netto (na rękę dla umowy zlecenie). Dla pracowników pracujących na pełen etat minimalna kwota, jaką otrzymają na rękę, wyniesie 2709 zł netto. Warto również pamiętać o specjalnej uldze podatkowej „zerowy PIT dla młodych”, która pozwala osobom poniżej 26. roku życia osiągnąć dodatkowe oszczędności.

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na pracodawców

Dla pracodawców wzrost płacy minimalnej oznacza większe koszty zatrudnienia. Przy płacy minimalnej brutto na poziomie 3.490 zł całkowite koszty pracodawcy wynoszą 4204,75 zł. Wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników może wpłynąć na opłacalność prowadzenia biznesu, zwłaszcza dla mniejszych firm.

Jak zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa na wymiar etatu?

Wzrost płacy minimalnej przekłada się także na zmianę stawek przy pracy na część etatu. Przy płacy minimalnej na poziomie 3.490 zł brutto częściowe wynagrodzenie będzie prezentować się następująco: 3/4 etatu: 2 617,5 zł; 2/3 etatu: 2 820 zł; 1/2 etatu: 1 745 zł; 1/3 etatu: 1 186,6 zł; 1/4 etatu: 872,5 zł. Wzrost płacy minimalnej ma wpływ nie tylko na pracowników, ale również na pracodawców. Z jednej strony, podwyższenie najniższej krajowej oznacza większe wynagrodzenie dla pracowników, z drugiej zaś strony jest to obciążenie dla przedsiębiorców. Przy płacy minimalnej brutto na poziomie 3.490 zł całkowite koszty pracodawcy wynoszą 4204,75 zł. W Polsce pensja minimalna ustalana jest co roku na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej musi zostać opublikowane do 15 września każdego roku. W ten sposób media co roku informują o najnowszej wysokości najniższej krajowej netto i brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wynikiem negocjacji podejmowanych przez Radę Dialogu Społecznego. Przy ustalaniu płacy minimalnej brane są pod uwagę między innymi następujące czynniki: wskaźnik cen w roku poprzednim, wysokość przeciętnego wynagrodzenia, informacje o wydatkach gospodarstw domowych oraz poziomie życia różnych grup społecznych. Jak wynika z zapowiedzi rządu, trend podwyższania płacy minimalnej będzie kontynuowany w kolejnych latach. W 2023 roku wynosi ona 3.490 zł, od lipca 2023 r. nastąpi podwyżka płacy minimalnej do 3.600 zł, a w 2024 roku czeka nas kolejna znacząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 4.000 zł brutto.

Podsumowanie

Wysokość płacy minimalnej jest jednym z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Płaca minimalna w Polsce od wielu lat systematycznie rośnie, co oznacza większe wynagrodzenie dla pracowników, ale także wyższe koszty dla pracodawców. W 2023 roku minimalna stawka wynosi 3.490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł brutto i 17,75 zł netto (na rękę dla umowy zlecenie). Kolejna podwyżka czeka nas już w lipcu 2023 roku, kiedy to minimalna płaca wzrośnie do 3.600 zł brutto. W 2024 roku ma ona wynieść już 4.000 zł brutto, co będzie kolejnym krokiem na drodze do zwiększenia standardu życia pracowników. Należy jednak pamiętać, że podwyżka najniższej krajowej to nie tylko korzyść dla pracowników, ale także wyzwanie dla pracodawców. Wysokie koszty zatrudnienia mogą wpłynąć na kondycję finansową przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm. Dlatego ważne jest, aby poszukiwać rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron. Jednym z możliwych rozwiązań jest zwiększenie efektywności pracy, poprzez inwestycje w technologie i szkolenia pracowników. Dzięki temu pracownicy będą mogli wykonywać swoje obowiązki w krótszym czasie, a pracodawcy będą mogli zwiększyć zyski, co pozwoli na pokrycie kosztów zatrudnienia.