5150 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

3654.99
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5150 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5150 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5150 = 502.64 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5150 = 77.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5150 = 126.175 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 706.065 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5150 - 706.065 = 4443.935 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4443.935 * 9% = 399.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4443.935 * 7,75% = 344.4 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5150 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 706.065 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5150 zł - 706.065 zł - 111.25 zł = 4333 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4333 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4333 * 18%) - 46,33 zł = 733.61 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 733.61 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4443.935 * 7,75 % = 344.4 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4333 zł - 344.4 zł = 389 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5150 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 706.065 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 399.95 zł

  Zaliczka na podatek - 389 zł

  Wynagrodzenie netto: 5150 zł - 706.065 zł - 399.95 zł -389 zł = 3654.99 zł


  Frazy powiązane:

 • 5150 brutto ile to netto
 • 5150 brutto ile to netto 2017
 • 5150 zl brutto ile to netto
 • 5150 brutto ile to netto 2015

Najciekawsze: