Strona główna

Na witrynie netto-brutto.eu możesz przeliczyć swoje zarobki brutto/netto w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz umowę firma-firma. Kalkulator wynagrodzeń netto-brutto pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie ile wyniesie twoje wynagrodzenie netto, czyli popularne "na rękę". Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator wyliczy zaliczki na PIT, składki, ZUS oraz koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Najnowsze artykuły:

Kredyt gotówkowy to jeden z tych kredytów, które wymagają najmniej formalności. Kredyt konsumpcyjny jest popularnym sposobem na to, aby czasowe wesprzeć swój budżet domowy, czy uzyskać niewielkie środki na dowolny cel. Najczęściej pieniądze pożyczone w ten sposób przeznaczane są na remont mieszkania, zakup wyposażenia mieszkania (RTV, AGD. meble). Środki przyznane są najczęściej na dobrych warunkach, a formalności są niewielkie. Co zatem trzeba zrobić, aby [...]

W terminologii rachunkowej i fiskalnej funkcjonuje pojęcie amortyzacji, która jest definiowana w kategoriach kosztowych. Zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym oznacza ona koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych. Można wyróżnić trzy podstawowe metody amortyzacji, stosowane przez polskich podatników. Czym jest amortyzacja podatkowa?Pod pojęciem amortyzacji podatkowej należy rozumieć [...]

Umowa o pracę jest stosunkiem prawnym łączącym pracodawcę i pracownika. Pracownik na jej podstawie zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju obowiązków zawodowych, w odpowiednim miejscu i czasie wskazanych w umowie, a pracodawca ma obowiązek płacić mu wynagrodzenie. Obie strony stosunku pracy mogą dokonać jej wypowiedzenia. Jak pracownik może wypowiedzieć taki dokument?Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę?Wypowiedzenie umowy o [...]

Ryczałtowe formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozwalają na znaczne uproszczenie sfery biurokratycznej prowadzenia działalności gospodarczej. Taką metodą opodatkowania będzie karta podatkowa, a podatnik staje się wówczas kartowiczem. Płaci on podatek roczny według ustalonej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego stawki podatkowej w formie pieniężnej, a nie procentowej. Kto może być kartowiczem i w jaki sposób rozliczać się z [...]

Obowiązkiem przygotowania raz do roku remanentu są objęci według polskiego prawa podatkowego przedsiębiorcy, którzy muszą prowadzić w toku swojej działalności gospodarczej podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, nazywaną w skrócie KPiR. Jak powinien wyglądać remanent?Pojęcie remanentuRemanent określany jest inaczej spisem z natury i jest czynnością, która polega na wykazaniu w formie jednolitego, spójnego dokumentu [...]

Podstawą prawną opodatkowania przychodów niektórych podatników ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wskazuje ona, kto może opodatkować się na uproszczonych, zryczałtowanych zasadach oraz jak oblicza się w tym przypadku podatek należny fiskusowi. [...]

Polecamy artykuły:

Najpopularniejsze tematy: