Podejmując jakąkolwiek pracę, nie zawsze trzeba wykonywać obowiązki zawodowe na pełen etat. Wielu pracodawców szuka osób do zatrudnienia chociażby na pół etatu, co bardzo często jest naprawdę korzystnym rozwiązaniem. Pracownicy decydujący się na pracę w takim wymiarze mogą dzięki temu połączyć z jednej strony pracę zawodową jak i inne codzienne obowiązki, takie jak nauka w szkole czy opieka nad dzieckiem albo osobą chorą. Praca na pół etatu to również możliwość dla osób, które potrzebują pieniędzy i są w stanie pracować na dwóch posadach – na jednej przy pełnym etacie, a na drugiej przy 1/2 etatu. Jest to oczywiście bardzo męczące i na dłuższą metę mogłoby nawet poważnie zaszkodzić zdrowiu człowieka, niemniej jednak w niektórych sytuacjach można dzięki temu dorobić do swojej podstawowej pensji. Sama stawka za pracę na 1/2 etatu musi oczywiście różnić się od tej otrzymywanej za pełny etat.

Zarobki przy pracy na pół etatu

Praca na 1/2 etatu to nic innego, jak wykonywanie połowy obowiązków osoby pracującej na pełen etat. Sprawia to, że bardzo łatwo można obliczyć stawkę jaką będziemy otrzymywali na takiej posadzie – jest to po prostu połowa wynagrodzenia osoby pracującej na pełny etat. Nie istnieją tu raczej żadne inne sposoby ustalania wynagrodzenia dla pracowników. Standardową pensję wystarczy pomnożyć przez 50%. W taki sam sposób wygląda obliczanie płacy minimalnej przy pracy w takim wymiarze. Dla pełnego etatu w roku 2016 wynosi ona 1850 zł, zatem dla pracy na pół etatu będzie to 925 zł.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Wielu ludzi podejmujących się pracy na pół etatu nie wie również, czy w takim wypadku będą im przysługiwały pełne prawa pracownicze. Wątpliwości dotyczą między innymi urlopu, a raczej tego, czy osoba pracująca na pół etatu może z niego korzystać. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia, wszystkie prawa pracownicze są tu niejako ucięte o połowę. Osoba pracująca na pół etatu ma zatem prawo do urlopu, ale tylko do połowy tego, z czego może korzystać człowiek pracujący na pełen etat. Również stawka wynagrodzenia otrzymywanego w czasie poszczególnych rodzajów urlopów – macierzyński, chorobowy, wypoczynkowy – jest zmniejszona o połowę. Pracownicy tacy mają zatem prawa proporcjonalne do zakresu wykonywanej przez siebie pracy.