875 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

711

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 875 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 711 Sprawdzenie działania: 711 netto * 23% = 164 (to nasza kwota VAT) 711 netto + 164 VAT = 875 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 875 zł
Podatek VAT 23 % 164
Kwota netto 711 zł