666 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


606.06
(z prawami autorskimi)

570.096
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 666 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 606.06 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 570.096 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 666 zł
Podstawa opodatkowania 333 zł
Koszty uzyskania 333 zł
Podatek do US 18% 59.94 zł
Kwota netto (na rękę) 606.06 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 666 zł
Podstawa opodatkowania 133.2 zł
Koszty uzyskania 532.8 zł
Podatek do US 18% 95.904 zł
Kwota netto (na rękę) 570.096 zł