40000 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


36400
(z prawami autorskimi)

34240
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 40000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 36400 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 34240 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 40000 zł
Podstawa opodatkowania 20000 zł
Koszty uzyskania 20000 zł
Podatek do US 18% 3600 zł
Kwota netto (na rękę) 36400 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 40000 zł
Podstawa opodatkowania 8000 zł
Koszty uzyskania 32000 zł
Podatek do US 18% 5760 zł
Kwota netto (na rękę) 34240 zł