4000 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3640
(z prawami autorskimi)

3424
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3640 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3424 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4000 zł
Podstawa opodatkowania 2000 zł
Koszty uzyskania 2000 zł
Podatek do US 18% 360 zł
Kwota netto (na rękę) 3640 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4000 zł
Podstawa opodatkowania 800 zł
Koszty uzyskania 3200 zł
Podatek do US 18% 576 zł
Kwota netto (na rękę) 3424 zł

    Frazy powiązane:

  • umowa o dzieło 4000 zł brutto