3500 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


3185
(z prawami autorskimi)

2996
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3185 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2996 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3500 zł
Podstawa opodatkowania 1750 zł
Koszty uzyskania 1750 zł
Podatek do US 18% 315 zł
Kwota netto (na rękę) 3185 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3500 zł
Podstawa opodatkowania 700 zł
Koszty uzyskania 2800 zł
Podatek do US 18% 504 zł
Kwota netto (na rękę) 2996 zł