2600 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2366
(z prawami autorskimi)

2225.6
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2600 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2366 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2225.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2600 zł
Podstawa opodatkowania 1300 zł
Koszty uzyskania 1300 zł
Podatek do US 18% 234 zł
Kwota netto (na rękę) 2366 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2600 zł
Podstawa opodatkowania 520 zł
Koszty uzyskania 2080 zł
Podatek do US 18% 374.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2225.6 zł

    Frazy powiązane:

  • 3/4 etatu z umowy o pracę 2600