2331 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2121.21
(z prawami autorskimi)

1995.336
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2331 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2121.21 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1995.336 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2331 zł
Podstawa opodatkowania 1165.5 zł
Koszty uzyskania 1165.5 zł
Podatek do US 18% 209.79 zł
Kwota netto (na rękę) 2121.21 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2331 zł
Podstawa opodatkowania 466.2 zł
Koszty uzyskania 1864.8 zł
Podatek do US 18% 335.664 zł
Kwota netto (na rękę) 1995.336 zł

    Frazy powiązane:

  • 1165.5 ile to netto