2220 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2020.2
(z prawami autorskimi)

1900.32
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2220 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2020.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1900.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2220 zł
Podstawa opodatkowania 1110 zł
Koszty uzyskania 1110 zł
Podatek do US 18% 199.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2020.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2220 zł
Podstawa opodatkowania 444 zł
Koszty uzyskania 1776 zł
Podatek do US 18% 319.68 zł
Kwota netto (na rękę) 1900.32 zł