2190 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1992.9
(z prawami autorskimi)

1874.64
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2190 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1992.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1874.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2190 zł
Podstawa opodatkowania 1095 zł
Koszty uzyskania 1095 zł
Podatek do US 18% 197.1 zł
Kwota netto (na rękę) 1992.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2190 zł
Podstawa opodatkowania 438 zł
Koszty uzyskania 1752 zł
Podatek do US 18% 315.36 zł
Kwota netto (na rękę) 1874.64 zł