216 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


196.56
(z prawami autorskimi)

184.896
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 216 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 196.56 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 184.896 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 216 zł
Podstawa opodatkowania 108 zł
Koszty uzyskania 108 zł
Podatek do US 18% 19.44 zł
Kwota netto (na rękę) 196.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 216 zł
Podstawa opodatkowania 43.2 zł
Koszty uzyskania 172.8 zł
Podatek do US 18% 31.104 zł
Kwota netto (na rękę) 184.896 zł