1692 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1539.72
(z prawami autorskimi)

1448.352
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1692 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1539.72 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1448.352 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1692 zł
Podstawa opodatkowania 846 zł
Koszty uzyskania 846 zł
Podatek do US 18% 152.28 zł
Kwota netto (na rękę) 1539.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1692 zł
Podstawa opodatkowania 338.4 zł
Koszty uzyskania 1353.6 zł
Podatek do US 18% 243.648 zł
Kwota netto (na rękę) 1448.352 zł