1500 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1365
(z prawami autorskimi)

1284
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1365 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1284 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1500 zł
Podstawa opodatkowania 750 zł
Koszty uzyskania 750 zł
Podatek do US 18% 135 zł
Kwota netto (na rękę) 1365 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1500 zł
Podstawa opodatkowania 300 zł
Koszty uzyskania 1200 zł
Podatek do US 18% 216 zł
Kwota netto (na rękę) 1284 zł

    Frazy powiązane:

  • 1500 zł brutto umowa o dzieło z prawami autorskim