1050 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


955.5
(z prawami autorskimi)

898.8
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1050 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 955.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 898.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1050 zł
Podstawa opodatkowania 525 zł
Koszty uzyskania 525 zł
Podatek do US 18% 94.5 zł
Kwota netto (na rękę) 955.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1050 zł
Podstawa opodatkowania 210 zł
Koszty uzyskania 840 zł
Podatek do US 18% 151.2 zł
Kwota netto (na rękę) 898.8 zł

    Frazy powiązane:

  • umowa o dzieło 1050 netto