1027 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


934.57
(z prawami autorskimi)

879.112
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1027 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 934.57 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 879.112 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1027 zł
Podstawa opodatkowania 513.5 zł
Koszty uzyskania 513.5 zł
Podatek do US 18% 92.43 zł
Kwota netto (na rękę) 934.57 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1027 zł
Podstawa opodatkowania 205.4 zł
Koszty uzyskania 821.6 zł
Podatek do US 18% 147.888 zł
Kwota netto (na rękę) 879.112 zł