100000 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


91000
(z prawami autorskimi)

85600
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 100000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 91000 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 85600 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 100000 zł
Podstawa opodatkowania 50000 zł
Koszty uzyskania 50000 zł
Podatek do US 18% 9000 zł
Kwota netto (na rękę) 91000 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 100000 zł
Podstawa opodatkowania 20000 zł
Koszty uzyskania 80000 zł
Podatek do US 18% 14400 zł
Kwota netto (na rękę) 85600 zł