666 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

541

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 666 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 541 Sprawdzenie działania: 541 netto * 23% = 125 (to nasza kwota VAT) 541 netto + 125 VAT = 666 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 666 zł
Podatek VAT 23 % 125
Kwota netto 541 zł