3800 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

3089

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3089 Sprawdzenie działania: 3089 netto * 23% = 711 (to nasza kwota VAT) 3089 netto + 711 VAT = 3800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3800 zł
Podatek VAT 23 % 711
Kwota netto 3089 zł