2090 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

1699

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2090 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1699 Sprawdzenie działania: 1699 netto * 23% = 391 (to nasza kwota VAT) 1699 netto + 391 VAT = 2090 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2090 zł
Podatek VAT 23 % 391
Kwota netto 1699 zł