1027 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

835

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1027 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 835 Sprawdzenie działania: 835 netto * 23% = 192 (to nasza kwota VAT) 835 netto + 192 VAT = 1027 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1027 zł
Podatek VAT 23 % 192
Kwota netto 835 zł