1000 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

813

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 813 Sprawdzenie działania: 813 netto * 23% = 187 (to nasza kwota VAT) 813 netto + 187 VAT = 1000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1000 zł
Podatek VAT 23 % 187
Kwota netto 813 zł

    Frazy powiązane:

  • 1000 brutto ile yo netto