3780 zł brutto, ile to netto?

 

2729.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 368.928 zł
Składka rentowa 56.7 zł
Składka chorobowa 92.61 zł
Składka zdrowotna 293.56 zł
Zaliczka na podatek 239 zł

2750.99 zł
netto (na rękę)

3266 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 368.928 zł
Składka rentowa 56.7 zł
Składka chorobowa 92.61 zł
Składka zdrowotna 293.56 zł
Zaliczka na podatek 217.21zł

3265.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 514.08 zł

3073 zł
netto (na rękę)VAT 23% 707 zł

Umowa o pracę

2729.2
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3780 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3780 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3780 = 368.928 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3780 = 56.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3780 = 92.61 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 518.238 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3780 - 518.238 = 3261.762 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3261.762 * 9% = 293.56 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3261.762 * 7,75% = 252.79 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3780 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 518.238 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3780 zł - 518.238 zł - 111.25 zł = 3151 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3151 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3151 * 7%) - 46,33 zł = 491.91 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 491.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3261.762 * 7,75 % = 252.79 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3151 zł - 252.79 zł = 239 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3780 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 518.238 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 293.56 zł

  Zaliczka na podatek - 239 zł

  Wynagrodzenie netto: 3780 zł - 518.238 zł - 293.56 zł -239 zł = 2729.2 zł

Umowa zlecenie

2750.99
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 368.928 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 56.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 92.61 zł
Razem składki ZUS 518.238 zł
Koszty uzyskania 20% 652.3524 zł
Podstawa opodatkowania 2609 zł
Zaliczka na podatek 217.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 252.79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 293.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2750.99 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3266 zł

Umowa o dzieło

3265.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3780 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3458.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3265.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3780 zł
Podstawa opodatkowania 1890 zł
Koszty uzyskania 1890 zł
Podatek do US 17% 321.3 zł
Kwota netto (na rękę) 3458.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3780 zł
Podstawa opodatkowania 756 zł
Koszty uzyskania 3024 zł
Podatek do US 17% 514.08 zł
Kwota netto (na rękę) 3265.92 zł

Umowa B2B

3073
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3780 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3073 Sprawdzenie działania: 3073 netto * 23% = 707 (to nasza kwota VAT) 3073 netto + 707 VAT = 3780 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3780 zł
Podatek VAT 23 % 707
Kwota netto 3073 zł

  Frazy powiązane:

 • 3780 plus 1000 premii brutto ile to netto

Najciekawsze: