Decyzja o sposobie opodatkowania należy do jednych z ważniejszych wyborów każdego przedsiębiorcy. W Polsce możemy wybrać dwie możliwości rozliczania się z Urzędem Skarbowym – są to podatek progresywny i podatek liniowy. Ten ostatni cieszy się wśród dużych przedsiębiorstw ogromną popularnością. Zanim jednak wybierzemy tę formę podatku powinniśmy dokładnie przeanalizować, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne również i w naszym przypadku. Kluczowym motywem naszej decyzji powinna być wysokość dochodów osiąganych przez naszą firmę. To jednak nie wszystko.

Podatek liniowy – kiedy i komu się opłaca?

Na płacenie podatku liniowego może zdecydować się każdy przedsiębiorca w naszym kraju, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że wszyscy powinni wybrać taką formę opodatkowania. W przypadku dużych, dobrze prosperujących przedsiębiorstw, których dochód przewyższa 100 tysięcy złotych rocznie wybór jest prosty. 19% podatek liniowy może w ich przypadku przynieść same korzyści. W tej sytuacji niezależnie od tego jakie dochody osiągnie nasza firma, zawsze zapłacimy jedynie 19% podatku. Sprawy przedstawiają się inaczej, kiedy nasza firma nie osiąga dużych przychodów lub kiedy dopiero rozpoczynamy naszą działalność gospodarczą i nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszych rocznych zysków. W takiej sytuacji podatek liniowy wcale nie musi być najlepszym wyborem. Część małych i średnich firm decyduje się na wybór podatku progresywnego, który obecnie wynosi 18% od kwoty 85 528 zł i 32% powyżej tej kwoty. Jeżeli dochody naszej firmy nie przekraczają 100 tysięcy złotych, a my wybierzemy podatek liniowy, będziemy zobowiązani oddać Urzędowi Skarbowemu więcej niż w przypadku w, kiedy zdecydujemy się na podatek stopniowy. Wybór podatku liniowego to również rezygnacja z wielu ulg, które przysługują osobom rozliczającym się stopniowo. Podatek liniowy nie uwzględnia kwoty wolnej od podatku, nie możemy korzystać również z ulg rodzinnych, darowizn, czy też możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem. Jeżeli dochody naszego przedsiębiorstwa są bardzo wysokie, korzyści, które oferuje nam podatek progresywny nie rekompensują nam strat, które poniesiemy w przypadku znalezienia się w drugim progu podatkowym. W przypadku, kiedy nasze roczne przychody sytuowane są na granicy 100 tysięcy złotych powinniśmy dokładnie przekalkulować, który sposób opodatkowania będzie dla nas najbardziej opłacalny. Nie zawsze jest to oczywiste.

Wybieramy podatek liniowy

Warto zdawać sobie sprawę, że zawsze mamy możliwość zmiany sposobu opodatkowania naszej firmy. Kiedy chcemy przejść na podatek liniowy powinniśmy do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowny formularz. W przypadku, kiedy otwieramy naszą działalność gospodarczą mamy obowiązek do zadeklarowania formy sposobu opodatkowania najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie naszej działalności. Raz wybrana forma opodatkowania będzie obowiązywała naszą firmę przez cały okres jej działalności, chyba, że zdecydujemy się na zmianę formy opodatkowania i złożymy w tym celu stosowne oświadczenie. Zmian możemy dokonywać nawet co roku.

Podatek liniowy – jak znaleźć złoty środek?

Największe problemy z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania mają osoby, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą i nie są w stanie przewidzieć, czy okaże się ona sukcesem i jakie przyniesie dochody. Pierwsza decyzja o wyborze podatku zawsze wiąże się z ryzykiem pewnych strat. Z czasem jest już tylko łatwiej. W miarę prowadzenia swojej firmy możemy oszacować nasze wydatki i przychody, które są podstawą do wyboru określonego podatku. Duży wpływ na wybór podatku ma nasza sytuacja rodzinna, a także charakter prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Niekiedy wspólne rozliczanie ze współmałżonkiem może dać nam więcej korzyści niż wybór jednostopniowego podatku. Każda sytuacja jest jednak inna, dlatego wybierając sposób rozliczenia dochodów należy kierować się jedynie własnymi potrzebami i preferencjami.