10550 zł brutto, ile to netto?

 

7505.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1029.68 zł
Składka rentowa 158.25 zł
Składka chorobowa 258.475 zł
Składka zdrowotna 819.32 zł
Zaliczka na podatek 779 zł

7678.81 zł
netto (na rękę)

9115 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1029.68 zł
Składka rentowa 158.25 zł
Składka chorobowa 258.475 zł
Składka zdrowotna 819.32 zł
Zaliczka na podatek 605.47zł

9115.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1434.8 zł

8577 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1973 zł

Umowa o pracę

7505.28
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10550 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 10550 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 10550 = 1029.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 10550 = 158.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 10550 = 258.475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1446.405 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 10550 - 1446.405 = 9103.595 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9103.595 * 9% = 819.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9103.595 * 7,75% = 705.53 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 10550 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1446.405 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 10550 zł - 1446.405 zł - 111.25 zł = 8992 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8992 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8992 * 7%) - 46,33 zł = 1484.88 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1484.88 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9103.595 * 7,75 % = 705.53 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8992 zł - 705.53 zł = 779 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 10550 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1446.405 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 819.32 zł

  Zaliczka na podatek - 779 zł

  Wynagrodzenie netto: 10550 zł - 1446.405 zł - 819.32 zł -779 zł = 7505.28 zł

Umowa zlecenie

7678.81
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1029.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 158.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 258.475 zł
Razem składki ZUS 1446.405 zł
Koszty uzyskania 20% 1820.719 zł
Podstawa opodatkowania 7283 zł
Zaliczka na podatek 605.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 705.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 819.32 zł
Kwota netto (na rękę) 7678.81 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9115 zł

Umowa o dzieło

9115.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 10550 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 9653.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9115.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 10550 zł
Podstawa opodatkowania 5275 zł
Koszty uzyskania 5275 zł
Podatek do US 17% 896.75 zł
Kwota netto (na rękę) 9653.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 10550 zł
Podstawa opodatkowania 2110 zł
Koszty uzyskania 8440 zł
Podatek do US 17% 1434.8 zł
Kwota netto (na rękę) 9115.2 zł

Umowa B2B

8577
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 10550 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 8577 Sprawdzenie działania: 8577 netto * 23% = 1973 (to nasza kwota VAT) 8577 netto + 1973 VAT = 10550 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 10550 zł
Podatek VAT 23 % 1973
Kwota netto 8577 zł

  Frazy powiązane:

 • 10550 brutto ile to netto