Sukces na rynku może odnieść tylko ta firma, która działa sprawnie i wydajnie. Aby to zagwarantować, musimy nawiązać współpracę ze specjalistami ds. kadr i płac. Tacy eksperci pomogą nam zadbać o każdy aspekt zatrudnienia pracowniczego, co z pewnością przełoży się na wysoką kulturę pracy w firmie i usprawnienie wszelkich zachodzących w niej procesów personalnych. I to właśnie kryje się pod nazwą obsługa kadrowo-płacowa. Bez niej żadne przedsiębiorstwo nie może liczyć na zrównoważony rozwój.

Na czym dokładnie polega obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje bardzo szeroki zakres obowiązków związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. W jej ramach realizowane są między innymi takie usługi, jak: sporządzanie umów o pracę (i tworzenie do nich aneksów), wdrażanie procedur rozwiązywania umów o pracę, monitorowanie absencji (przyznawanie i kontrolowanie urlopów i zwolnień), ustanawianie polityki kadrowej, prowadzenie akt osobowych, gromadzenie i archiwizowanie całej dokumentacji pracowniczej oraz okresowe sporządzanie raportów dla zarządu i GUS. Poza tym obsługa kadrowo-płacowa uwzględnia także kwestie finansowe, a więc naliczanie wynagrodzeń, prognozowanie kosztów zatrudnienia, administrowanie ubezpieczeniami społecznymi i programami benefitowymi oraz przygotowywanie i składanie w odpowiednich urzędach wymaganych zeznań podatkowych. Mając to wszystko pod kontrolą, przedsiębiorca może być pewien, że jego firma będzie funkcjonować na najwyższym poziomie.

Obsługa kadrowo-płacowa wewnętrzna czy zewnętrzna – czym się różnią?

Obsługa kadrowo-płacowa może być realizowana wewnętrznie lub zewnętrznie. Różnica pomiędzy tymi dwoma modelami współpracy ze specjalistami ds. kadr i płac polega na formie świadczenia usług. W przypadku wewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej, konieczne jest stworzenie działu kadrowo-płacowego w strukturze firmy, co pociągnie za sobą niemałe koszty. Obsługa na zewnątrz oznacza natomiast skorzystanie z oferty niezależnego biura rachunkowego jak BPION, świadczącego kompleksowe usługi kadrowo-płacowe za pośrednictwem różnorodnych elektronicznych kanałów komunikacji. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie prostsze i o wiele bardziej opłacalne.