Poradniki Podatki, kadry i płace, zatrudnienie, umowy, kredyty

Czy praca headhuntera jest trudna?

Wiele mówi się obecnie o tym, że znacząco spadł w Polsce poziom bezrobocia. Coraz mniej osób narzeka na problemy ze znalezieniem pracy, pomimo tego, że same płace raczej nie rosną. Okazuje się jednak, że szereg pracodawców bardzo skarży się na problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika dla siebie. [...]

Bezpieczne przelewy międzynarodowe

Chociaż praktycznie wszystkie banki oferują możliwość dokonywania przelewów zagranicznych, to nie zawsze transakcja tego rodzaju jest prosta w realizacji. [...]

Prowadzenie usług kadrowych

Kadry to skarb każdej firmy. Choć utrzymywanie ich wiąże się z ogromnymi przychodami, to jednak wymagają one prowadzenia stosownej dokumentacji kadrowej. Bez niej przedsiębiorstwa zatrudniające nawet garstkę ludzi nie poradzą sobie w gąszczu przepisów i regulacji prawnych. Prowadzenie usług kadrowych to jedno z głównych zadań, jakie stoją przed biurami rachunkowymi. Jednak samo pojęcia "kadr" jest bardzo uogólnione. [...]

Praca na etacie czy własna działalność?

Praca na etacie to najbardziej popularna forma działania zawodowego. Praktycznie każdy, kto tylko ukończy szkołę średnią, czy wyższą szuka pracy. Jest to naturalna forma dalszego własnego ukierunkowania zawodowego. [...]

Kredyt - aspekty finansowe i psychologiczne

Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce kredytu bankowego, jako jednej z form finansowania potrzeb konsumentów - i to zarówno w krótkim jak i w długim okresie. Wzięte są pod uwagę czynniki zarówno ekonomiczne, jak i psychologiczne. [...]

Umowa o pracę - korzystna forma zatrudnienia

Rodzaj zawartej umowy między pracodawcą a pracownikiem, determinuje prawa i obowiązki zatrudnionego, w znacznym stopniu wpływając na warunki pracy, stabilność zatrudnienia i przysługujące przywileje. [...]

Umowa firma - firma

Popularnie zwana umową typu firma-firma, stanowi nawiązanie umowy o współpracę między przedsiębiorstwami lub przedsiębiorcami. Może być rozpoczęta, kiedy obydwie strony owej współpracy, są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. [...]

Umowa zlecenie - na czym polega

Często praktykowanym sposobem zawierania stosunku zatrudnienia z nowymi pracownikami jest tzw. umowa cywilnoprawna, czyli umowa zlecenie. Regulacje między stronami przy tego typu zatrudnieniu kodyfikuje Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy, jak w przypadku umów o pracę. [...]

Umowa o dzieło - umową rezultatu

W przypadku, gdy do wykonania jest jednorazowe, konkretne zlecenie zakończone pewnym rezultatem, z góry doprecyzowanym efektem końcowym, między zlecającym a przyjmującym zlecenie, zawierana jest tzw. umowa o dzieło, która stanowi rodzaj umowy cywilnoprawnej, a więc regulowanej Kodeksem Cywilnym. [...]

Jak napisać podanie o pracę?

Szukasz nowej pracy i nie wiesz jak wywrzeć dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy? Napisz poprawne podanie o pracę, korzystając z naszych rad. [...]

Preferencyjne składki ZUS 2016

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2016 roku wzrosła z z 1750 zł brutto do 1850 zł brutto. Preferencyjne składki ZUS w 2016 ulegną zatem zmianie. [...]

Składki ZUS od umów zlecenie - zmiany przepisów od 2016

Podstawowym problemem tak zwanych umów zlecenie była niemożność ich prawidłowego oskładkowania na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, powstały przepisy, które od 1 stycznia 2016 roku sytuację tę zmieniły. [...]

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2016 roku

Każdy przedsiębiorca, z racji prowadzenia działalności gospodarczej (niezależnie od jej charakteru, ani liczby zatrudnianych w jej ramach pracowników), zobowiązany jest do spełnienia wielu ciążących na nim obowiązków o charakterze finansowym. Ich niedopełnienie prowadzić może bowiem miedzy innymi do nałożenia przez odpowiednie organy państwowe dotkliwych kar finansowych. Jedną z podstawowych czynności obligatoryjnych przedsiębiorcy jest opłacanie składek do Zakładu [...]

Dni wolne 2016 - Czas pracy w roku 2016

To, ile godzin tygodniowo spędzimy w naszym miejscu zatrudnienia określają szczegółowe przepisy kodeku pracy. Obecnie obowiązujące normy wskazują, iż maksymalnie w ciągu dnia możemy spędzić 8 godzin w pracy, a przeciętny tydzień pracy wynosi 5 dni. Wszystko to sprawia, że w każdym tygodniu na nasze obowiązki pracownicze poświęcamy średnio 40 godzin, co w rozliczeniu rocznym daje około 2 tysiące godzin. Oczywiście powyższe wyliczenia dotyczą jedynie sytuacji [...]